Wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.22.2018
 

 
Przedmiot zamówienia: wykonanie na badań lekarskich dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
Przedmiotem zamówienia było wykonanie badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla maksymalnie 45 uczestników ww. projektu, w tym:
a) dla maksymalnie 39 osób kierowanych do udziału w kursach zawodowych lub do odbycia stażu zawodowego - wstępne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wykonane przez uprawnionych lekarzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067); przedmiot zamówienia obejmuje również inne niezbędne usługi medyczne;
b) dla 1 osoby - badanie lekarskie kwalifikujące do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2017 poz. 250) oraz ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200, art. 39j);
c) dla maksymalnie 5 osób - badania kwalifikujące do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób fizycznych i mienia, na podstawie przepisów ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213), ustawy z dn. 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017 poz. 1839) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. 2015 poz. 2323).
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 6 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W dniu 26.03.2018r. o godz. 13.00 upłynął termin składania ofert na ww. zapytanie ofertowe nr MPC.271.22.2018.
W wymaganym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
 
W związku z powyższym nie udało się rozstrzygnąć postępowania na wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” a Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 26.03.2018
Data udostępnienia informacji: 27.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2018 09:39 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
27.03.2018 09:38 Dodanie informacji Monika Antkowiak