Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową trzech placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni

Logo UE
MBI.271.28.2017.ALP                                                                                                                Gdynia, dnia 14.02.2018 r.
10/362
 

                                  OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dot. Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową trzech placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego, w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 16.01.2018 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową trzech placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego, w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

W związku z podziałem zadania na dwie części, Zamawiający dokonał oceny ofert osobno dla każdej części zamówienia.

Dla zamówienia na CZĘŚĆ I wpłynęły 2 oferty.

Tabela nr 1: Ocena ofert dla CZĘŚCI I

Tabela nr 1: Ocena ofert dla CZĘŚCI I

Spośród złożonych ofert na CZĘŚĆ I, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ. Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 84,90 pkt., została złożona przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia.

Dla zamówienia na CZĘŚĆ II wpłynęła 1 oferta.

Tabela nr 2: Ocena oferty dla CZĘŚCI II

Tabela nr 2: Ocena oferty dla CZĘŚCI II

Spośród złożonych ofert na CZĘŚĆ II, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał jedyną złożoną ofertę spełniającą równocześnie kryteria określone w SIWZ. Oferta została złożona przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia – która otrzymała łącznie 94 punkty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2018
Data udostępnienia informacji: 14.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2018 15:14 Edycja Agnieszka Labuda-Papierowska
14.02.2018 14:37 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska