Unieważnieniu postępowania - oprogramowanie edukacyjne
SI.271.24.2018                                                                         
EZP 40/18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania edukacyjnego dla szkół zawodowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), złożono jedną ofertę, której wartość znacząco przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto termin wykonania dostaw
1 BaWro Barbara Wiśniewska
Ul. Maczka 2/9 
56-400 Oleśnica
198 768,00 zł 30 dni kalendarzowych


Zamawiający planował przeznaczyć  77 064,00 zł brutto na realizację powyższego zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2018 10:54 Korekta Karolina Dobrzyńska
13.06.2018 10:54 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska