Uniewaznienie postępowania na dostawę sprzetu i oprogramowania dla szkół zawodowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w Gdyni realizowanego w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa  i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), złożono 3 oferty.


Nr.
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto okres gwarancji ponad założony obligatoryjny
okres gwarancji
termin wykonania dostaw
1 Axel Komputer Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 5,    80-208 Gdańsk 2 149 670,54 zł 3 miesiące 25 dni kalendarzowych
2 Koma Nord Sp. z o.o.,    
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
2 202 762,02 zł 10 miesięcy 35 dni kalendarzowych
3 Opteam SA,
Tajęcina 113,
36-002 Jasionka
2 469 772,25 zł 0 miesięcy 25 dni kalendarzowych


Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 2 210 109,00  zł brutto.
Na podstawie art.89. ust.1 pkt.2 Zamawiający odrzucił  oferty:
1. Koma Nord Sp. z o.o.,     ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
2. Axel Komputer Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 5,    80-208 Gdańsk
Wartość oferty OPteam SA   przewyższa kwotę,    którą  Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 24.07.2018
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018