Unieważnienie postępowania na dostawę oprogramowania edukacyjnego dla szkół zawodowych w Gdyni

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania edukacyjnego dla szkół zawodowych w Gdyni, realizowanego w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa    i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie",
umowa  o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),  nie złożono żadnej oferty.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2018
Data udostępnienia informacji: 29.08.2018