Unieważnienie postępowania


SI.271.18.2018                                                                                                                         
EZP 35/18
 
                                                                                                                   
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę  specjalistycznego oprogramowania i kas fiskalnych dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),  nie złożono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2018
Data udostępnienia informacji: 07.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2018 12:34 Korekta Karolina Dobrzyńska