Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni,  budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie


Ogłoszenie o wyniku postępowania
dotyczy: postępowania na promocję projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni,  budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” nr EZP 19/18
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu na „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni, budowa, przebudowa i rozbudowa    infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” wpłynęły wymienione poniżej oferty, których oceny zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał zgodnie z kryteriami  oceny ofert  wskazanymi w SIWZ.

1. ERMAT GROUP Beata Mstowska, ul. Kucelińska 42, 42-202 Częstochowa – cena brutto 113 066,50 zł.
w kryterium cena: 4,08 pkt    4,08 pkt  x 60%  (waga kryterium) 2,45 pkt
w kryterium dodatkowa publikacja reklam w wyd. internetowym tytułu prasowego 
10 pktx15% (waga kryterium)    1,5 pkt
w kryterium Ilość emisji spotu radiowego ponad 30                            
10  pktx15% (waga kryterium)  1,5 pkt
w kryterium skrócenie czasu na wykonanie tablic
10 pktx10% (waga kryterium)   1 pkt
razem oferta ERMAT GROUP Beata Mstowska  6,45 pkt

2. Althermedia Sp.  z o. o. , Sp.k., al Niepodległości 210/25, 00-608 Warszawa – cena brutto 109 679,10 zł.
w kryterium cena: 4,20  pkt    4,20 pkt  x 60%  (waga kryterium)    2,52  pkt
w kryterium dodatkowa publikacja reklam w wyd. internetowym  tytułu prasowego 
10 pktx15% (waga kryterium)    1,5 pkt
w kryterium Ilość emisji spotu radiowego ponad 30                           
10  pktx15% (waga kryterium)  1,5 pkt
w kryterium skrócenie czasu na wykonanie tablic                               
10 pktx10% (waga kryterium)    1 pkt
razem oferta Althermedia Sp. z o.o., Sp.k.  6,52 pkt

3. POLSKA PRESS Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, oddział w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11, Gdańsk – cena brutto 46 107,53 zł
w kryterium cena: 10   pkt    10 pkt  x 60%  (waga kryterium)    6  pkt
w kryterium dodatkowa publikacja reklam w wyd. internetowym tytułu prasowego
10 pktx15% (waga kryterium)    1,5 pkt
w kryterium Ilość emisji spotu radiowego ponad 30                            
10  pktx15% (waga kryterium)  1,5 pkt
w kryterium skrócenie czasu na wykonanie tablic                                 
 5 pktx10% (waga kryterium)    0,5 pkt
razem oferta Polska Press Sp z o.o. 9,5 pkt

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ jest oferta  POLSKA PRESS Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, oddział w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11,  Gdańsk.
Zamawiający informuje, że na podstawie art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę z wybranym w postępowaniu Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 21.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2018 11:54 Korekta Michał Kowalski
21.03.2018 10:15 Zmiana załącznika Ewa Niedziałkowska
21.03.2018 10:09 Zmiana załącznika Ewa Niedziałkowska
21.03.2018 09:58 Korekta Ewa Niedziałkowska
21.03.2018 09:57 Korekta Ewa Niedziałkowska