przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na naprawę samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2018r

Gdynia, dnia 28.02.2018r
 
 
SA.271.10. 2018                                                                                         
                                                                                   
                                                                          
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na naprawę samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2018r
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 28.02.2018r zatwierdzono wynik postępowania  nr 17/18 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro na naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2018r
 W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy:
 
Część I – naprawa samochodów marki Skoda, Volkswagen
 
Nazwa wykonawcy
PROCAR Centrum Serwisowe
Adres wykonawcy ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia
Cena oferty 11 016,00 - 60
Gwarancja 18 m-cy - 10
Roboczogodzina 30,00 - 20
 
RAZEM PUNKTÓW - 90
 
Nazwa wykonawcy
Mechanika Pojazdowa
Adres wykonawcy: ul. Piaskowa 3A   81-012 Gdynia
Cena oferty 12 590,50 - 52
Gwarancja 22 m-ce - 20
Roboczogodzina 79,95 - 7
 
RAZEM PUNKTÓW - 79
 
Część II – naprawa samochodów marki Renault , Dacia
 
Nazwa wykonawcy
PROCAR Centrum Serwisowe
Adres wykonawcy: ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia
 
Cena oferty - 16 526,00 - 60
Gwarancja - 18 m-cy - 10
Roboczogodzina - 30,00 - 20
 
RAZEM PUNKTÓW
90
 
Nazwa wykonawcy
Mechanika Pojazdowa
Adres wykonawcy: ul. Piaskowa 3A   81-012 Gdynia
Cena oferty - 17 069,74 - 58
Gwarancja - 22 m-ce - 20
Roboczogodzina - 79,95 - 8

RAZEM PUNKTÓW
86
 
Nazwa wykonawcy
PUH „ Zdunek” Sp. z o. o.
Adres wykonawcy: ul. Miałki Szlak 43/45  80-717 Gdańsk filia Gdynia
Cena oferty - 22 230,00 - 45
Gwarancja - 12 m-cy - 0
Roboczogodzina 246,00 - 2
 
RAZEM PUNKTÓW
47
 
Nazwa wykonawcy
Agencja Motoryzacyjna SUNCAR
Adres wykonawcy ul. Sobieskiego 111 84-230 Rumia
Cena oferty - 18 079,00 - 55
Gwarancja - 12 m-cy - 0
Roboczogodzina - 58,00 - 10
 
RAZEM PUNKTÓW
65

Część III –  naprawy samochodu marki Mercedes
 Nazwa wykonawcy
PROCAR Centrum Serwisowe
Adres wykonawcy: ul. Hutnicza 8   81-061 Gdynia
 
Cena oferty: 1 841,00 - 60
Gwarancja - 18 m-cy - 10
Roboczogodzina - 30,00 - 20
 
RAZEM PUNKTÓW
90
 
Nazwa wykonawcy
Mechanika Pojazdowa
Adres wykonawcy ul. Piaskowa 3A   81-012 Gdynia
Cena oferty - 3 224,00 - 34
Gwarancja - 22 m-ce - 20
Roboczogodzina - 86,10 - 7
 
RAZEM PUNKTÓW
61
 
Nazwa wykonawcy
Agencja Motoryzacyjna SUNCAR
Adres wykonawcy ul. Sobieskiego 111, 84-230 Rumia
Cena oferty - 2 975.00 - 37
Gwarancja - 12 m-cy - 0
Roboczogodzina - 65,00 - 9
 
RAZEM PUNKTÓW
46
 
Wykonawcy których oferty zostały odrzucone w części I, II, III:
1.      Agencja Motoryzacyjna SUNCAR ul. Sobieskiego 111 84-230 Rumia

w części I:
2.   Plichta Sp. z o. o. ul. Gdańska 13C 84-200 Wejherowo filia Gdynia ul. Morska 80
 
Oferty w/w Wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawą odrzucenia ofert jest niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków  a zawartych w rozdziale 6 i 7  SIWZ.
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykonawcą, który spełnił wszystkie wymagania tj:
w
 - części I , :
Centrum Serwisowe PROCAR  ul. Hutnicza 8  81-061 Gdynia
-  części II   :
Centrum Serwisowe PROCAR  ul. Hutnicza 8  81-061 Gdynia
- części III : 
Centrum Serwisowe PROCAR  ul. Hutnicza 8  81-061 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 28.02.2018
Data udostępnienia informacji: 28.02.2018