Przeprowadzenie szkolenia na operatora bezzałogowych statków powietrznych VLOS, z egz. państw.-uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO dla ucz. proj. "System wsparcia zatrudnienia dla m. Gdyni…"
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.j. z późń. zm.)
 
EZP 125/18

 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.j. z późń. zm.) oraz ust. 18, pkt 18.1 ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie szkolenia na operatora bezzałogowych statków powietrznych VLOS wraz z egzaminem państwowym - uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO dla 1 uczestnika/-czki projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap l", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający unieważnił postępowanie EZP 125/18 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO przeprowadzone w dniu 22.10.2018 r. z uwagi na brak złożonych ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 29.10.2018
Data udostępnienia informacji: 29.10.2018