Przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”



OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579)

Nr referencyjny EZP 7/18


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579) oraz ust. 18 pkt 18.1 ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: "System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I", Zamawiający unieważnił postępowanie nr EZP 7/18 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro przeprowadzone w dniu 02.02.2018r., ze względu na rezygnację z uczestnictwa w projekcie uczestnika skierowanego na kurs zawodowy - złotnik - jubiler.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 23.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2018 10:25 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
26.03.2018 10:24 Dodanie informacji Monika Antkowiak