Przeprowadzenie kursu zarządcy nieruchomości dla uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń. zm.)

MPC.271.43.2018  
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 – t.j. z późń. zm.) oraz ust. 18 pkt 18.1 ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie kursu zarządcy nieruchomości dla 1 uczestniczki projektu pn. "System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT- etap l", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający unieważnił postępowanie EZP 105/18 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO z uwagi na brak złożonych ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 21.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2018 10:54 Dodanie informacji Monika Antkowiak