Przeprowadzenie kursu zarządcy nieruchomości dla uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.43.2018
EZP 105/18


Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu zarządcy nieruchomości dla 1 uczestniczki projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zarządcy nieruchomości dla 1 uczestniczki projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wskazana tematyka szkoleń wynika z identyfikacji potrzeb uczestników/-czek dokonywanej na bieżąco w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego i wynika z utworzonych Indywidualnych Planów Działania.
2. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zagadnień pozwalających na podjęcie zatrudnienia w zawodzie zarządcy nieruchomości.
3. Kurs powinien trwać minimum 48 godzin dydaktycznych zajęć programowych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kurs w oparciu o program szkolenia, po zrealizowaniu którego uczestniczka będzie zdolna do podjęcia zatrudnienia w zawodzie zarządca nieruchomości. Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zawierać co najmniej takie elementy, jak:
1) zarządzanie nieruchomościami w praktyce,
2) podstawy wiedzy z zakresu prawa,
3) podstawy wiedzy ekonomicznej,
4) podstawy wiedzy technicznej,
5) współpraca z klientami.
 
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 4 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl .
 
W dniu 21.08.2018r. o godz. 13.00 upłynął termin składania ofert na ww. zapytanie ofertowe.
W wymaganym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
 
W związku z powyższym nie udało się rozstrzygnąć postępowania na przeprowadzenie kursu zarządcy nieruchomości dla 1 uczestniczki projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 21.08.2018
Data udostępnienia informacji: 21.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2018 14:21 Dodanie informacji Monika Antkowiak