Przeprowadzenie kursów na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursów na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu  pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Ogłoszenie o unieważnienie postępowania

Nr referencyjny 9/18


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursów na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni – informuje, iż na podstawie zapisów pkt 19.1. Ogłoszenia o zamówieniu nr 9/18, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 - t.j. z późń.zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 09.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2018 11:33 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
09.03.2018 11:32 Dodanie informacji Monika Antkowiak