Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

Zawiadomienie o wyborze ofert na wykonywanie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 
  
Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, sporządzonego zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.j.) dokonała wyboru oferty na wykonywanie zadań pośrednika pracy w projekcie pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Zamówienie podzielone zostało na 3 części:
1.1. Część 1: przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy – 39 osób
1.2. Część 2: przeprowadzenie kompleksowych badań kwalifikujących do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób i mienia – 10 osób
1.3. Część 3: przeprowadzenie badań lekarskich kwalifikujących do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacje przyspieszoną na kierowcę zawodowego – 1 osoba
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od następujących podmiotów:7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kontr. prof. W. Łasińskiego, z uwagi zmianę zapytania ofertowego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, wycofał swoją ofertę.
 
Kryterium wyboru – 100% cena
 
Wybrano oferty podmiotów:
W części 1: Pracownia Psychologiczna Łucja Hewelt-Wojewódzka
W części 2: Pracownia Psychologiczna Łucja Hewelt-Wojewódzka
W części 3: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ Gdynia
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawcy złożyli oferty najkorzystniejsze cenowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 26.01.2018
Data udostępnienia informacji: 26.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:01 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
26.01.2018 15:52 Aktualizacja treści Monika Antkowiak