Ogłoszenie wyniku postępowania na usługę Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych

Gdynia, 2018-03-09
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  SA.271.24.2018
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia 09 marca 2018r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2018-02-28 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000€ na usługę Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
 
Zamówienie zostało udzielone firmom:
Część I
 Konsorcjum Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - 50% i Towarzystwo   Ubezpieczeń i Reasekuracji  Warta S.A. – 50%
PZU SA , ul. Arkońska 6 A4, 80-347 Gdańsk
Cena: 674.999,99 zł; punkty 9,5
Inne kryteria:  punkty 0,5
Łączna liczba punktów 10,00
Część II
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Ul. Jelitkowska 47, , 80-342 Gdańsk
Cena: 244.000,00zł; punkty 9,5
Inne kryteria:  punkty 0,5
Łączna liczba punktów 10,00
Część III
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Ul. Jelitkowska 47, , 80-342 Gdańsk
Cena: 38.250,00 zł; punkty 9,5
Inne kryteria:  punkty 0,5
Łączna liczba punktów 10,00
Część IV
Konsorcjum Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - 50% i Towarzystwo   Ubezpieczeń i Reasekuracji  Warta S.A. – 50%
PZU SA , ul. Arkońska 6 A4, 80-347 Gdańsk
Cena: 5.750,98 zł ; punkty 9,7
Inne kryteria:  punkty 0
Łączna liczba punktów 9,7
Część V
InterRisk TU S.A. VIG
Ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk
Cena: 6.150,00 zł;  punkty 9,7
Inne kryteria:  punkty 0
Łączna liczba punktów 9,7

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2018 14:44 zmiana tytułu ogłoszenia Ireneusz Dankowski
09.03.2018 15:25 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski