Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

PBZ.271.86.2017
EZP nr 122/17                                                                                                              Gdynia 22.01.2018 r.
                                                                        
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę: „Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze”.
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  oraz na podstawie dokumentu: Rozstrzygnięcie postępowania zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego PBZ.271.86.2017, EZP nr 122/17 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209.000 euro na usługę: „Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze” - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

Nazwa wykonawcy Top Podróże Sp. z o.o
Adres wykonawcy pl. Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin
Cena [cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej), promowego w komunikacji zagranicznej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, autokarowej w komunikacji zagranicznej] 10,00 zł 6 pkt.
Liczba obsługiwanych systemów GDS 5 1 pkt.
Narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacjami lotniczymi na urządzeniach mobilnych Posiadają wszystkie wymienione funkcjonalności. 1 pkt.
Narzędzia optymalizacji kosztów i komfortu rezerwacji oraz podroży Ocena na podstawie dołączonego opisu narzędzi. 1,32 pkt.
RAZEM PUNKTÓW 9,32 pkt.

 

Nazwa wykonawcy Alina Ferens-Krupa
Agencja Podróży Transer
Adres wykonawcy Plac Solny 18/19
50-063 Wrocław
Cena [cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej), promowego w komunikacji zagranicznej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, autokarowej w komunikacji zagranicznej] 0,75 zł 6 pkt.
Liczba obsługiwanych systemów GDS 4 1 pkt.
Narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacjami lotniczymi na urządzeniach mobilnych Posiadają wszystkie wymienione funkcjonalności. 1 pkt.
Narzędzia optymalizacji kosztów i komfortu rezerwacji oraz podroży Nie dołączono opisu narzędzi. 0 pkt.
RAZEM PUNKTÓW 8 pkt.Nazwa wykonawcy eTravel S.A.
Adres wykonawcy Aleje Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
Cena [cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej), promowego w komunikacji zagranicznej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, autokarowej w komunikacji zagranicznej] 9 zł 6 pkt.
Liczba obsługiwanych systemów GDS 4 1 pkt.
Narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacjami lotniczymi na urządzeniach mobilnych Posiadają wszystkie wymienione funkcjonalności. 1 pkt.
Narzędzia optymalizacji kosztów i komfortu rezerwacji oraz podroży Ocena na podstawie dołączonego opisu narzędzi. 1,92 pkt.
RAZEM PUNKTÓW 9,92 pkt.
 
 
Elementem oceny ofert były czery kryteria:
1. cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej), promowego w komunikacji zagranicznej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, autokarowej w komunikacji zagranicznej – waga kryterium: 60%
2. liczba obsługiwanych systemow GDS (Globalny System Dystrybucji) – waga kryterium: 10%
3. narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacjami lotniczymi na urządzeniach mobilnych –  waga kryterium: 10%
4. narzędzia optymalizacji kosztow i komfortu rezerwacji oraz podroży – waga kryterium: 20%
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
eTravel S.A.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2018 14:51 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
22.01.2018 14:48 Dodanie informacji Monika Pawlińska