Nadzór inwestorski nad nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń bud. użyteczności pub. dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul.Opata Hackiego 33 w Gdyni

Stopka unijna
MBI.271.1.2018.ALP                                                                  Gdynia, dnia 23.04.2018r.
07/855
 
 

                      OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni w ramach projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

            Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 15.03.2018 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni w ramach projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

Tabela: Ocena ofert

Tabela-ocena ofert

Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.

Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 94,00 pkt, została złożona przez Development Design Sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2 76-200 Słupsk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 23.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2018 15:28 zmiana wersji roboczej w opublikowane Agnieszka Labuda-Papierowska