Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Opata Hackiego 33

STOPAKA KOLOR

MBI.271.30.2017.EB                                                                           Gdynia, dnia 08.03.2018 r.
11/510

                               OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla  potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni” w ramach projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 29.01.2018 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla  potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni.  
Dla zamówienia wpłynęły 4 oferty.

MBI.271.30.2017_OCENA_OFERT
TABELA_OCENA_OFERT


Spośród złożonych ofert , na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ. Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 95,00 pkt., została złożona przez firmę PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj, os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2018
Data udostępnienia informacji: 08.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2018 14:19 Wersja robocza-opublikowane Agnieszka Labuda-Papierowska