Dostawa umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rok 2018/2019

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia 09 marca 2018r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2018-04-04 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000€ na Dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rok 2018/2019
 
Zamówienie zostało udzielone firmie:
Hero Collection Spółka Jawna
Adres wykonawcy:
ul. Rydzyńska 10 Poznań 61-436
NIP: 7830000530
REGON: 630536431
Cena: (wartość w zł, waga kryterium w procentach, liczba punktów): 181 658,97, liczba punktów 70
Inne kryteria: (kryterium, wartość, jednostka, waga kryterium w procentach, liczba punktów): termin dostawy 22 dni  , liczba punktów 30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 10.04.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2018 13:04 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski