Dostawa systemów diagnostycznych do samochodów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w GdyniSI.271.22.2018                                                                                                                  
EZP 38/18
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę systemów diagnostycznych do samochodów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni.

                                         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę systemów diagnostycznych do samochodów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” ofertę złożył 1 wykonawca:

Nr. oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto oferty Okres gwarancji ponad złożony obligatoryjny okres gwarancji Termin wykonania dostaw Punktacja
1 Inter Cars S.A.
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa
89 401,32 zł 0 miesięcy 30 dni kalendarzowych Cena- 6
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 0
Suma punktów- 6

Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 93 108,00 zł. brutto. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 20 %, termin wykonania dostaw – 20%
 
Zamawiający wybrał jedyną złożoną ofertę spełniającą równocześnie kryteria określone w SIWZ. Oferta złożona została przez firmę Inter Cars S.A. Cena oferty 89 401,32 zł brutto. Oferta otrzymała łącznie 6 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2018 13:13 Dodanie informacji Aleksandra Goran