Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni.  W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oferty złożyło 11 wykonawców:

Nr. oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji Punktacja
1 Media Pol                                       Paweł Szymczuk                             ul. Motycka 11                           03-566 Warszawa 405 780,60 499 110,14 0 miesięcy Cena- 4,74
Gwarancja ponad- 0
Suma punktów- 4,74
2 Axel Komputer Sp. z o.o.,
ul. Chodowieckiego 5,    
80-208 Gdańsk
368 467,00 453 214,41 24 miesięcy Cena- 5,22
Gwarancja ponad- 9,6
Suma punktów- 14,82
3 Koma Nord Sp. z o.o.,      
ul. Łużycka 2,
81-537 Gdynia
375 972,50 427 064,00 40 miesięcy Cena- 5,11
Gwarancja ponad- 16
Suma punktów- 21,11
4 Komputronik Biznes sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37   
60-003 Poznań
417 659,00 513 720,57 24 miesiące Cena- 4,60
Gwarancja ponad- 9,6
Suma punktów- 14,20
5 Modernity for Business Inga Majewska                                      ul. Reja 7B   
76-020 Bobolice
       - 54 666,68 24 miesiące              -
6 Innovation In Technology
sp. z o.o.
Ul. Śliwkowa 1,
78-100  Niekanin
373 274,74 459 127,93 40 miesięcy Cena- 5,15
Gwarancja ponad- 16
Suma punktów- 21,15
7 Cezar Cezary Michnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Ul. Wolność 8 lok. 4
26-600 Radom
320 280,00 388 424,40 24 miesiące Cena- 6
Gwarancja ponad- 9,6
Suma punktów- 15,60
8 Speedserwis Tomasz Wroński
Ul. Nowowiejskiego 6A   
20-880 Lublin
 
355 770,00
431 597,55 24 miesiące Cena- 5,40
Gwarancja ponad- 9,6
Suma punktów- 15,00
9 Primar Information Technology     Grzegorz Pałczyński
Ul. Meksykańska 6 lok. 101
03-946 Warszawa
403 752,00 496 614,96 40 miesięcy Cena- 4,76
Gwarancja ponad- 16
Suma punktów- 20,76
10 Parser Sp. z o.o.
Ul. Szlenkierów 1/33
01-181 Warszawa
370 331,00 455 507,13 40 miesięcy Cena- 5,19
Gwarancja ponad- 16
Suma punktów- 21,19
11 PHU BMS sp. j.
Z. Bielecki
Ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn
463 271,10 569 823,87 40 miesięcy Cena- 4,15
Gwarancja ponad- 16
Suma punktów- 20,15


Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 312 113,82 zł netto  (383 900,00 zł brutto). Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty netto – 60 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 40 %.

Na podstawie art.89 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Modernity for Business Inga Majewska ponieważ na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów Zamawiający nie mógł ustalić ceny oferty.      
               
Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez wykonawcę Parser Sp. z o.o.. Cena oferty 455 507,13 zł brutto. Oferta otrzymała największą ilość punktów- łącznie 21,19 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 30.11.2018
Data udostępnienia informacji: 30.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2018 15:25 Dodanie informacji Aleksandra Goran