Dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w GdyniSI.271.11.2018                                                                                                        Gdynia, dnia 23 maja 2018 r.
EZP 18/18
 

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni

                                         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oferty złożyło 10 wykonawców:
 
Nr. oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena netto oferty Okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji Termin wykonania dostaw Punktacja
1 Alltech Sp.J., Zdzisław Pająk, Artur Pająk          ul. Spółdzielcza 33,       09-407 Płock 259 777,00 zł 0 miesięcy 20 dni kalendarzowych Cena- 5,77
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,77
2 OPTeam S.A.,               Tajęcina 113,                 36-002 Jasionka 280 126,00 zł 0 miesięcy 20 dni kalendarzowych Cena- 5,35
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,35
3 Axel Computer Sp. zo.o., ul. Chodowieckiego 5,    80-208 Gdańsk 334 271,00 zł 3 miesiące 20 dni kalendarzowych Cena- 4,48
Gwarancja ponad- 0,6
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,08
4 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.,  ul. Kilińskiego 6,             28-230 Połaniec 249 543,00 zł 20 miesięcy 20 dni kalendarzowych Cena- 6
Gwarancja ponad- 1,4
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 9,4
5 CT Alfa Sp. z o.o.,          ul. Sikorskiego 9,           66-200 Świebodzin 273 700,00 zł 0 miesięcy 20 dni kalendarzowych Cena- 5,43
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,43
6 Suntar Sp. z o.o.,           ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów 262 395,00 zł 0 miesięcy 20 dni kalendarzowych Cena- 5,71
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,71
7 Koma Nord Sp. z o.o.,     ul. Łużycka 2,                 81-537 Gdynia 292 502,00 zł 25 miesięcy 20 dni kalendarzowych Cena- 5,12
Gwarancja ponad- 2
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 9,12
8 Wasko S.A.,                   ul. Berbeckiego 6,          44-100 Gliwice 297 738,00 zł 0 miesięcy 30 dni kalendarzowych Cena- 5,03
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 0
Suma punktów- 5,03
9 F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech,              ul. 11 Listopada 21,       38-300 Gorlice 285 600,00 zł 1 miesiąc 5 dni kalendarzowych Cena- 5,24
Gwarancja ponad- 0,6
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,84
10 LOGON S.A.,                  ul. Piotrowskiego 7A,     85-098 Bydgoszcz 319 991,00 zł 0 miesięcy 20 dni kalendarzowych Cena- 4,68
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 6,68


Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 328 943,08 zł. netto (404 600,00 zł. brutto). Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 20 %, termin wykonania dostaw – 20%
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez wykonawcę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. Cena oferty 249 543,00 zł netto. Oferta otrzymała największą ilość punktów- łącznie 9,4 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 18.05.2018
Data udostępnienia informacji: 23.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2018 13:45 Dodanie informacji Aleksandra Goran