Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr EZP 71/17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr EZP 71/17.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) Zamawiający unieważnił postępowanie nr EZP 71/17 przeprowadzone w dniu 11.09.2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 euro na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Kołodziejskiej w Gdyni” ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Czaja
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017