Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr EZP 56/17

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) Zamawiający unieważnił postępowanie nr EZP 56/17 przeprowadzone w dniu 11.09.2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 euro na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni” ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Ostatnio zmodyfikował: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2017 15:53 publikacja Adam Szymula
15.09.2017 15:24 Aktualizacja treści Adam Szymula