Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr EZP 100/17

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579) Zamawiający unieważnił postępowanie nr EZP 100/17 przeprowadzone w dniu 16.11.2017 r. na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 21.12.2017
Data udostępnienia informacji: 21.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 12:55 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.12.2017 09:08 Dodanie informacji Monika Antkowiak