Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni

UE_LOGO

MBI.271.5.2017.WW                                                           Gdynia, dnia 09.06.2017 r.
05/1531
 
                                            OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy który wziął udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 16.05.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonej oferty, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni - Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

Dla zamówienia wpłynęła 1 oferta.
Tabela nr 1: Ocena ofert
OCENA_OFERT


Na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą oraz jedyną złożoną na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.

Oferta, którą złożyła firma MARBUD Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą przy ul.Morskiej 147, 81-206 Gdynia otrzymała łącznie 74 punkty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 09.06.2017
Data udostępnienia informacji: 09.06.2017