Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Chylońskiej 237

MBI.271.9.2017.WW                                                                                             Gdynia, dnia 31.05.2017 r.
05/1420
 
                                                               OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zachodniego skrzydła budynku przy ul. Chylońskiej 237 na potrzeby żłobka i przedszkola”
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który wziął udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 12.05.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonej oferty, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zachodniego skrzydła budynku przy ul. Chylońskiej 237 na potrzeby żłobka i przedszkola”.

Dla zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Tabela nr 1: Ocena ofert
MBI_271_9_2017_OCENA_OFERT

Na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą oraz jedyną złożoną na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.

Oferta otrzymała 100 punktów, którą złożyła firma MARBUD Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Morskiej 147, 81-206 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2017 16:14 umieszczenie ogłoszenia o wyniku Edyta Bielawiec