Wynik postępowania EZP 5/17 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2017r.

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 03.03.2017 zatwierdzono wynik postępowania nr 5/17 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2017r.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:

1. Pretor Sp. z o.o. ul. Rakoczego 31 80-169 Gdańsk - 682470,26zł
2. P.H.U. Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova Sp. j. ul. Miałki Szlak 52 80-717 Gdańsk - 676593,55zł
3. P.H. KAS Jacek Kasperski Sp. j. ul. Janka Wiśniewskiego 20/B-1 81-969 Gdynia - 664898,79zł
4. WAKAT Anna Krasińska ul. Gołuńska 32 80-178 Gdańsk - 685424,59zł
5. ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk - 654022,45zł
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez firmę ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk z ceną wykonania zamówienia - 654022,45zł.
Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt.2 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 03.03.2017
Data udostępnienia informacji: 03.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2017 14:38 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski