Wykonywanie zadań w charakterze pośrednika pracy w projekcie pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

MPC.042.1.2017

 
Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, sporządzonego zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 – t.j. z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wg stanu – Warszawa, 19 września 2016r.), dokonała wyboru oferty na wykonywanie zadań pośrednika pracy w projekcie pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od następujących podmiotów:
1/ CREATOR Magdalena Warmowska
2/ SUKURS Anna Stankiewicz Gabinet Psychologiczny
 
Wybrano ofertę podmiotu:
SUKURS Anna Stankiewicz Gabinet Psychologiczny
ul. Kujawska 24c/4
81-862 Sopot
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi zapytania ofertowego. W postępowaniu dodatkowym złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 14.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:06 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
14.06.2017 15:16 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
14.06.2017 14:06 Aktualizacja treści Monika Antkowiak