Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE

MBI.271.11.2017                                                               Gdynia, dnia 20.06.2017 r.
02/1613
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuję o unieważnieniu postępowania dla postępowania o nr referencyjnym MBI.271.11.2017 dotyczącym wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty dotyczące ww. postępowania.

W związku z brakiem złożenia ofert dla ww. zamówienia, CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III, Zamawiający unieważnił postępowanie dla wszystkich części w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 20.06.2017
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017