Usługi cateringowe dla uczestników kursów i szkoleń w projekcie pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację usług cateringowych dla uczestników kursów i szkoleń w projekcie pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.

 
MPC.042.1.2017

Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, sporządzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 – t.j. z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wg stanu – Warszawa, 19 września 2016r.), dokonała wyboru oferty na realizację usług cateringowych dla uczestników kursów i szkoleń w projekcie pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od następujących podmiotów:
1)  Bar Restauracyjny Alicja Szewczyk
2)  Naok S.C.
3)  Restauracja Eureka
 
II. Wybrano ofertę podmiotu:
Naok S.C.
ul. Hutnicza 16
81-061 Gdynia
 
III. Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi zapytania ofertowego, dodatkowo złożył najkorzystniejszą ofertę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 25.09.2017
Data udostępnienia informacji: 25.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 13:04 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
25.09.2017 11:43 Aktualizacja treści Monika Antkowiak