Ubezpieczenie ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek org.w latach 2017-2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA EZP SA.271.47.2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 16 maja 2017r zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2017-05-08 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000€ na usługę Ubezpieczenia ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2017- 2019

W postępowaniu złożono 2 oferty:

1. UNIQA TU SA – na kwotę 418.748,91 zł, 7,7 pkt.
                           Cena – 7,7 pkt.
                           Klauzule dodatkowe – 0 pkt.

2. PZU S.A. – na kwotę 336.497,12 zł, 10 pkt.
                    Cena – 9,5 pkt.
                    Klauzule dodatkowe – 5 pkt.

Zamówienie zostało udzielone firmie:
PZU SA Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Gdańsk 80-347 Gdańsk, ul. Arkońska 6 A4

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 24.05.2017r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 16.05.2017
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017