Rozstrzygnięcie wyboru oferty na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych, odbiór i utylizacja używanych tablic

Niniejszym informuję, iż w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę Wytwórni Tablic ZNAK Sp. z o.o. z  siedzibą 01-703 Warszawa, ul. Gąbińska 5. Była ona jedyną ofertą w postępowaniu. Cena oferty 466 830,00 zł brutto. Powyższa oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów 100 pkt. w kryteriach oceny oferty. Kryterium I – cena 60 pkt., kryterium II – czas dostarczenia zamówień częściowych (partii) tablic rejestracyjnych – do 4 dni – 20 pkt., kryterium III – czas dostarczenia tablic indywidualnych, „wtórników” oraz tablic zabytkowych, tymczasowych, „na bagażnik” – do 24 godzin – 20 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Syjaczak
Data wytworzenia informacji: 04.12.2017
Data udostępnienia informacji: 04.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.12.2017 12:28 Korekta Dagmara Syjaczak
04.12.2017 12:26 Dodanie informacji Dagmara Syjaczak