Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie materiałów promujących miasto

Gdynia, 20.03.2017
MMP.271.48/2017                                                                                                     

Ogłoszenie o wyniku postępowania
dot. postepowania na wykonanie materiałów promujących miasto

Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania dokonała oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 209.000 euro na usługę wykonania materiałów promujących miasto (EZP 10/17).

W wyniku oceny ofert, dokonanej na podstawie warunków zapisanych w SIWZ najwyższe łączne oceny otrzymały oferty złożone przez firmy:

CZĘŚĆ I: Pracownia Reklamy AD z siedzibą w Krakowie; 20 pkt (max 20 pkt), na kwotę 41118,90 zł

CZĘŚĆ II: Studio Siedem Biedrzycki Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszotarach; 19,70 pkt (max 20 pkt), na kwotę 6797 zł

CZEŚĆ III: Unieważniona na postawie art. 93 ust 1 pkt. 1. Wszyscy wykonawcy składający ofertę na Część III zostali wykluczeni na podstawie art. 25 ust.1 pkt 2 Pzp.

CZĘŚĆ IV: GostarMedia Mariusz Kiedrowicz z siedzibą w Gdyni; 20 pkt (max 20 pkt), na kwotę 16702 zł,

CZĘŚĆ V: GostarMedia Mariusz Kiedrowicz z siedzibą w Gdyni; 19;61 pkt (max 20 pkt), na kwotę 25124,85 zł

Wyżej wymienieni wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a przedstawione przez nich oferty w pełni odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ubiegający się o zamówienie zaoferowali korzystne ceny wykonana usług, które są zgodne z obecnymi realiami.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 91 ustawy PZP komisja zdecydowała się wybrać oferty ww. firm.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017