Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kompleksowej termomodernizacji 7 budynków komunalnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji 7 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród złożonych przez Wykonawców, którzy wzięli udział w ww. postępowaniu.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 29.06.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji 7 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
 
Dla zamówienia wpłynęły 2 oferty:

/storage/uzytkownicy/a.labuda-papierowska%40gdynia.pl/MBI_271_12_2017/Ocena%20ofert.pdf

Ocena ofert

Na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał na podstawie kryteriów określonych w SIWZ ofertę najkorzystniejszą spośród  złożonych ofert, tj. ofertę nr 2, złożoną przez BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INWEST - WYBRZEŻE Sp. z o.o., 81-369 Gdynia, ul. Derdowskiego 7, która otrzymała łącznie 79 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 24.07.2017
Data udostępnienia informacji: 24.07.2017