Ogłoszenie o wyniku konkursu na wykonanie koncepcji Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

UKI.271.1.2016.WT                                                                                                Gdynia, dnia 20.03.2017 r.
Nr EZP 57/16

 


Ogłoszenie o wyniku
konkursu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  na wykonanie koncepcji w ramach zadania
„Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”


 

Zamawiający informuje, że Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 20.03.2017 r., na wniosek Sądu Konkursowego, zatwierdził wynik postępowania ogłoszonego w dniu 15.11.2016 r.  w trybie konkursu rzeźbiarsko – architektonicznego na wykonanie koncepcji w ramach zadania „Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” poprzez przyznanie:


I nagrody w kwocie 50 000 zł i zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu  - pracy konkursowej autorstwa
Andrzej Getter Autorska Pracownia Projektowo – Plastyczna (ul. Gołaśka 10/28, 30-619 Kraków;  NIP 679-000-33-25);


II nagrody w kwocie 30 000 zł  – pracy konkursowej autorstwa artystów rzeźbiarzy Anny Drozd – Tutaj  i Jana Tutaj
(ul. Celna 12/10A, 30-507 Kraków );


 III nagrody w kwocie 20 000 zł  -  pracy autorstwa Aeon Form Dominik Sędzicki
(ul. Topolowa 1/3, 80-255 Gdańsk, NIP 9571079608);

 
Zgodnie z pkt. 17 Regulaminu Konkursu do godziny 15:00 dnia 3 marca 2017 w siedzibie Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris przy ul. Portowej 2 w Gdyni złożono siedem prac oznaczonych sześciocyfrowymi liczbami rozpoznawczymi. Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 r. dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Walery Tankiewicz
Wprowadził informację: Walery _Tankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Walery Tankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2017 16:11 Korekta Walery Tankiewicz
20.03.2017 16:10 Korekta Walery Tankiewicz