Ogłoszenie o wyniku konkursu na wykonanie koncepcji Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu

UKI.271.2.2016.WT                                                      Gdynia, dnia 24.02.2017 r.

Nr EZP 58/16

 

 

Ogłoszenie o wyniku

konkursu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych  na wykonanie koncepcji w ramach zadania „Budowa Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni”

 

 

Zamawiający informuje, że Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 24.02.2017 r., na wniosek Sądu Konkursowego, zatwierdził wynik postępowania ogłoszonego w dniu 15.11.2016 r.  w trybie konkursu rzeźbiarsko – architektonicznego o wartości poniżej 209 000 euro na wykonanie koncepcji w ramach zadania „Budowa Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni” poprzez przyznanie:

 

I nagrody w kwocie 40 000 zł i zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu  - pracy konkursowej autorstwa Domino Studio Projektowo – Realizacyjne s.c. P. Dudziuk & K. Stolarski (ul. Rynek Staromiejski 10/5, 87-100 Toruń);

 

II nagrody w kwocie 40 000 zł  – pracy konkursowej autorstwa Pracowni projektowej M Kwadrat Michał Dąbek (ul. Wielogórska 69, 30-398 Kraków) i rzeźbiarza Jana Kuki (ul. Starowiejska 9/7, 40-015 Katowice);

 

III nagrody w kwocie 20 000 zł  -  pracy autorstwa rzeźbiarza Grzegorza Witka

(ul. Konopnickiej 11a, 05-230 Kobyłka);

 

Wyróżnienia honorowego za odważne i niekonwencjonalne podejście do tematyki konkursu - pracy autorstwa R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek   (ul. Żwirki i Wigury 3/5 , 81-392 Gdynia).

 

Na wniosek  Sądu konkursowego, ze względu na wyjątkowo wyrównany poziom prac, które zajęły I i II miejsce, Zamawiający na podstawie pkt. 5.5. Regulaminu Konkursu postanowił o zmianie wysokości nagród I i II  w stosunku do kwot określonych w pkt. 5.4. Regulaminu, poprzez przyznanie zdobywcom I i II miejsca nagród w jednakowej wysokości 40 000 zł.

 

Zgodnie z pkt. 17 Regulaminu Konkursu do godziny 15:00 dnia 8 lutego 2017 w siedzibie Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris przy ul. Portowej 2 w Gdyni złożono dziewięć prac oznaczonych sześciocyfrowymi liczbami rozpoznawczymi. Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 20.02.2017 r. dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.     

                       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Walery Tankiewicz
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji: 24.02.2017
Data udostępnienia informacji: 24.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2017 15:46 Aktualizacja treści
24.02.2017 12:35 Dodanie informacji