Dzierżawa łączy - wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na na dzierżawę łączy transmisji danych. W postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. EURO, ofertę złożył 1 wykonawca:


Nazwa wykonawcy adres cena oferty zast. Technologia
(il. łączy)
termin instalacji (dni) Punktacja
1 Konsorcjum
 
Multimedia Polska Biznes S.A. – lider konsorcjum
  
Multimedia Polska S.A.
ul. Koszykowa 61 B
00-667 Warszawaul. T. Wendy 7/9
81-341 Gdynia
132 840,00 zł 9 14 cena                 
– 6
zastosowana technologia
– 2,7
termin instalacji
–0,65

łącznie – 9,35


         Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 237 600,00 zł. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, zastosowana technologia – 30 %, termin instalacji – 10 %
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Konsorcjum firm Multimedia Polska Biznes S.A. oraz Multimedia Polska S.A. Cena oferty 132 840,00 zł. Oferta uzyskała 9,35 pkt. i spełnia wymagania SIWZ.
Ze względu to, że w postępowaniu złożono tylko 1 ofertę, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Umowa    w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017