z dnia 22 lutego 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXIX SESJI RADY MIASTA GDYNI

22 lutego 2017 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Oksywie,
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów. zobacz projekt

5.2   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, zobacz projekt,

5.3   zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej. zobacz projekt,

5.4   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej, zobacz projekt,

5.5   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga, zobacz projekt,

5.6   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16, zobacz projekt,

5.7   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego, zobacz projekt,

5.8   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26, zobacz projekt,

5.9   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów, zobacz projekt,

5.10                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej. zobacz projekt,

5.11                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów. zobacz projekt,

5.12                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Kilińskiego/A.Abrahama. zobacz projekt,

5.13                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa. zobacz projekt,

5.14                      wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony.  zobacz projekt,

5.15                      zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni. zobacz projekt,

5.16                      skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, zobacz projekt,

 

 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad. 

Aneks do porządku obrad

XXIX sesji Rady Miasta Gdyni

22 lutego 2017 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

                             

  

 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej, zobacz projekt
 2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zobacz projekt,
 3. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, zobacz projekt,
 4. zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zobacz projekt,
 5. założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73, zobacz projekt,
 6. założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237, zobacz projekt,


 
PROTOKÓŁ NR 29/17
XXIX SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 22 lutego 2017 r.
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Oksywie,
Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów, 
5.2   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
5.3   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej, 
5.4   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga, 
5.5   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16, 
5.6   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego,
5.7   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26, 
5.8   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów, 
5.9     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej,
5.10    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów,
5.11      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Kilińskiego/A.Abrahama,
5.12                      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa,
5.13    wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony,
5.14      zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni,
5.15   skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.16  określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON,
5.17     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                                        zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej, 
5.18projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju    szkolnego, 
5.19 projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 
5.20 zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia    2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
5. 21 założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73, 
5.22 założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad. 
                             
  Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji – patrz załączony wykaz..
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
 
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Myśli Braterskiej obchodzonego przez skautów pozdrowienia i życzenia dobrej współpracy dla wszystkich radnych przekazał Wiceprzewodniczący, radny Andrzej Bień: - Wszyscy pełnimy publiczną służbę dla naszego Miasta i jego mieszkańców. Naszym celem jest budowanie wspólnoty i dobra dookoła nas. Ufam, że właśnie na tej sali panuje braterstwo i pomimo różnic jest ono fundamentem dla naszej pracy.
 
 
Ad 1.
 
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka – Spychała wniosła o wprowadzenie do porządku  w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały dot. podziału środków przyznanych przez PFRON (w spr. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON). – Wynika to – uzasadniała Wiceprezydent – z faktu terminu otrzymania informacji z PFRON. Było to 14 lutego, więc jeśli udałoby się dzisiaj przyjąć uchwałę, można by już przez miesiąc wykonywać zadania wynikające z podziału środków.
 
O wycofanie z porządku obrad projektu występującego pod numerem 5.3. (w spr. przekształcenia ZKM w jednostkę budżetową) wniósł Wiceprezydent Marek Stępa wyjaśniając, że projekt wymaga jeszcze pogłębionej analizy.
 
Za włączeniem projektu uchwały w spr. podziału środków opowiedziało się w głosowaniu 26. radnych (jednogłośnie).
 
Zmodyfikowany w wyniku wprowadzonych zmian porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 3.
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół 28. sesji za przyjęty.
 
Ad 4.
 
W sprawozdaniu przedstawionym przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Oksywia, p. Krzysztofa Dżusa, zawarto informacje dot. nast. kwestii:
- realizacja zadań inwestycyjnych;
- realizacja zadań z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców dzielnicy;
- wspieranie aktywności społecznej dzieci i młodzieży;
- kultura w dzielnicy
/pełna treść sprawozdania jak w załączonym do protokołu dokumencie/
 
Ad 5.1
Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał o niedawnym uchwaleniu przez RM planu dla części Małego Kacka. – Po 14. latach funkcjonowania ustawy o planowaniu przestrzennym służby Wojewody (ci sami prawnicy od wielu lat) inaczej przeczytali zapisy ustawy i stwierdzili, że definicję dotyczącą intensywności zabudowy należy czytać inaczej. Stąd proponowane zmiany.
Na działce objętej planem miał być zrealizowany przez fundację dom dla osób niepełnosprawnych, ale w świetle nowej interpretacji budynek musiałby być o jedną kondygnację mniejszy, co nie byłoby zgodne z planami fundacji. Liczba chętnych, którzy już się zgłosili, nie byłaby zaspokojona. Dlatego potrzebna jest zmiana stosownych zapisów w planie mówiących o sposobie obliczania intensywności.
Do tej pory zapisywaliśmy liczbę, która odnosi się do intensywności, rozumianej jako stosunek kondygnacji nadziemnych do powierzchni działki. Obecna interpretacja wymaga brania pod uwagę w obliczeniach powierzchni podziemnych.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXIX/700/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów, została podjęta: 20/0/5
 
Ad 5.2.
M. Stępa- projekt jest odpowiedzią na interwencję mieszkańców, którzy są właścicielami nieruchomości po obu stronach ulicy Orłowskiej. Wniosek mieszkańca odnoszący się do karty terenu 0.32 dotyczy doprecyzowania zapisu o maksymalnej wysokości zabudowy. Wydział architektury inaczej niż mieszkaniec zrozumiał zapisy planu, a skoro tak, to znaczy, że zapisy nie są precyzyjne albo stan zapisu na mapie, na podstawie której sporządzono plan, odbiega istotnie od faktycznego ukształtowania terenu. W tym przypadku chodzi o to drugie. Mieszkańcowi chodzi o zbudowanie budynku o wysokości odpowiadającej wysokości budynków sąsiadów, tyle że jego działka jest inaczej uformowana niż sąsiednie działki. Wychodząc na przeciw mieszkańcowi wnosimy o dokonanie zmiany.
Druga sprawa – informował dalej pan Stępa – dotyczy karty terenu 0.42, w której jest zapis budzący nasze zastrzeżenia, ponieważ ogranicza szerokość elewacji frontowej do 15. m, podczas gdy na przedmiotowym terenie występują 4 budynki i tylko jeden spełnia ten wymóg. O jaką wielkość powiększona zostanie szerokość – o tym zdecydujemy w trakcie realizacji procedury planistycznej.
 
Opinie komisji jak w punkcie 5.1.
 
DEBATA:
 
Paweł Stolarczyk- mamy wątpliwości (klub radnych PiS – p.p.) co do tworzenia dla tak małych obszarów fragmentarycznych planów przestrzennych, co może generować różne problemy, np. komunikacyjne.
 
Hanna Mazur- Orłowo rzeczywiście odbiega zabudową od reszty Gdyni. Jest jedną z najstarszych dzielnic Gdyni i  chyba jedną z najpiękniejszych dzielnic w Polsce. Liczba planów dotykających tego terenu jest większa niż dla innych terenów. Niezrozumiałe jest, że jeden plan, który wprowadziłby ład i porządek, nie może odnieść się do całości terenu. Studium i normy zwyczajowe mówią, że dotychczasowa zabudowa spełnia wymogi, natomiast to, co teraz powstaje, np. duże apartamentowce, jest szkodliwe dla tego terenu.
 
M. Stępa- nie wiem, co miał na myśli radny Stolarczyk mówiąc o problemach komunikacyjnych, ale nie ma to na pewno związku z przedmiotowym planem, który w ogóle  nie dotyka działki, która jest przeznaczona na komunikację. Przypomnę, że tego konkretnego terenu dotyczył wniosek mieszkańca. Lepiej harmonii zabudowy służy podobieństwo co do wysokości. Niech te budynki, które mają indywidualny wyraz, będą poddane pewnej dyscyplinie co do wysokości.
W drugim przypadku chodzi o poszerzenie szerokości zabudowy, a więc nie chodzi tu o żadne apartamentowce. Przyznałem, że popełniono błąd w zapisie, w którym występuje mniejsza szerokość niż szerokość sąsiednich elewacji.
Orłowo tak bardzo nie odbiega od innych dzielnic, choć rzeczywiście ma szczególne walory i o nie dba plan o dużym zasięgu. Jest to plan ramowy. Wobec intensywności zmieniania przepisów ustawowych uchwalanie dzisiaj dużych planów jest przedsięwzięciem karkołomnym, stąd trzymamy się dotychczasowego planu, natomiast zmiany, z różnych przyczyn,  proponujemy dla małych fragmentów terenów.
 
P. Stolarczyk- dziękuję za odpowiedzi i wyjaśnienia. Cieszymy się, jako opozycja, że władze naprawiają błąd w interpretacji planu, niemniej nie będziemy brali odpowiedzialności za ten błąd.
 
H. Mazur- teren nadmorski Orłowa jest objęty co najmniej czterema planami. To powoduje chaos i to, że mieszkańcy wielokrotnie muszą udawać się na spotkania. Jest to utrudnianie życia mieszkańcom. Fakt, że Wojewoda odsyła planu wskazuje, że zakradają się do nich kolejne błędy.
 
M. Stępa- rzeczywiście mieszkańcy nie zawsze rozumieją, o co chodzi  i nie dowiadują się, o który fragment terenu chodzi. Dowiadują się o tym dopiero na spotkaniu. Gdyby się wczytali w zawiadomienie, byłoby inaczej.
O problemach potencjalnych inwestorów dowiedzieliśmy się po uchwaleniu planu. Życie się toczy i  zgłaszane są problemy.
 
Ireneusz Bekisz- nie bardzo rozumiem, o czym my dyskutujemy. Przecież mamy dopiero przystąpić do pracy. Obecnie mamy tylko zagłosować nad poprawieniem błędu. Przecież tak powinno być. Dyskutować będziemy, kiedy plan będzie gotowy. Dopiero wtedy można stwierdzić, czy zmiany wprowadzają chaos lub niebezpieczeństwo.
 
UCHWAŁA NR XXIX/701/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni została podjęta: 20/6/0
 
Ad 5.3.
Przedmiotowy jak i kolejne projekty dotyczące nieruchomości przedstawiał Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Tomasz Banel.
- Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy (funkcja mieszkaniowa). Działka gminna na tym terenie jest użytkowana na przejazd przez sąsiadujących mieszkańców i aby ta komunikacja nadal była możliwa, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przejazdu.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej-  pozytywna
/powyższe dotyczy całego bloku projektów dot. nieruchomości/
 
DEBATA:
 
Bogdan Krzyżankowski- projekt dotyczy dość dużego terenu, dla którego nie obowiązuje plan. Budować można jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Uważamy (klub radnych PO), że działki tego typu powinny być zbywane po uchwaleniu miejscowego planu. Odstępstwa od tej zasady powinny być dokładnie uzasadniane. Inaczej grozi miastu chaos architektoniczny, nadmierne obciążenie infrastrukturalne, a w konsekwencji miasto będzie się rozwijało nieprawidłowo. Dlaczego? Tworzenie planów jest procesem profesjonalnym, transparentnym, z szerokim udziałem społecznym. Najpierw wypowiadają się urbaniści, architekci, potem komisja społeczna, a następnie mieszkańcy. Finalnie plan trafia do Rady Miasta, gdzie mieszkańcy poprzez swoich przedstawicieli mogą te plany poprawiać, zmieniać i końcowy efekt jest optymalny.
Decyzja jest procesem odwrotnym. Jest to decyzja autorytatywna, powstająca w zaciszu gabinetów urzędniczych i developerskich. Udział społeczny ogranicza się do bezpośrednich sąsiadów, którzy mogą być nawet zainteresowani, żeby nie protestować przeciwko inwestycji.
Czasem działki są tak podzielone, żeby inwestor był sam dla siebie sąsiadem.
Pan Naczelnik powiedział, że są ustalone warunki zabudowy, ale to znaczy, że tę nieruchomość można w jakiś sposób zabudować, natomiast nie mówimy o alternatywnych możliwościach zabudowy. A o tym, że decyzje są różne, mówi choćby historia działki na Witaminie, przy ulicy Bursztynowej. Sprzedano działkę z decyzją na budowę domku jednorodzinnego, a inwestor wystąpił o zmianę warunków na stację paliw i tę decyzję uzyskał. Potem były problemy, żeby mieszkańcy mogli się przed tą inwestycją obronić. Dopiero prokurator uznał, że nastąpiło naruszenie prawa, a sąd w 3. instancjach uznał, że taka zabudowa jest nieprawidłowa.
W sąsiedztwie jest działka  tego samego inwestora, a więc możliwość wpływu mieszkańców jest bardzo ograniczona. Po drugiej stronie są wydzielone działki tego samego inwestora. Dlatego będziemy bardzo stanowczo bronić stanowiska, że działki tego typu nie powinny być zbywane do czasu uchwalenia planu. To jest jedyny moment (uchwalanie planu – p.p.), w którym decydujemy o zabudowie. Jeśli zgodzimy się na zbycie, stracimy możliwość wpływu – i mieszkańcy także – na sposób zagospodarowania  tej działki. Nie widzę żadnych nadzwyczajnych okoliczności usprawiedliwiających zbycie tej działki. Po uchwalenia planu także będą korzyści ze sprzedaży, a  Miastu też będą potrzebne środki.  
 
I. Bekisz- będąc w terenie zauważyliśmy, że właściciele sąsiednich działek zaanektowali sobie teren gminy na ogrodzenia. Gmina powinna przed sprzedażą uporządkować stan prawny. Podejrzewam, że jest to samowola.
W budynku wielorodzinnym wspólnota też zaanektowała sobie znaczny teren na zabudowę śmietnikową. Byłoby właściwe i  z korzyścią dla Miasta wezwanie najpierw właścicieli do cofnięcia swoich ogrodzeń.
Wnioskuję o przesunięcie zbycia na inny termin.
 
T. Banel- po pierwsze o warunki zabudowy wystąpiła gmina nie developer. Miasto jest więc właścicielem decyzji.
Nie ma żadnego inwestora, który jest właścicielem działek sąsiednich. Właścicielem wszystkich działek jest gmina.
Skoro prawo wyposażyło nas w narzędzie, jakim jest decyzja, to należy z tego korzystać. Nie w każdym przypadku wydaje się decyzję występującemu. W przypadku, kiedy nie można jej otrzymać, a chciałoby się przystąpić do realizacji inwestycji, należy przystąpić do sporządzania planu.
Nieprawdą jest, że powstaje tam droga. Tam nie ma działki drogowej, natomiast będzie działka budowlana, na której będzie ustanowiona służebność przejazdu.
Państwo oczywiście wyrażacie zgodę na zbycie, ale jej nie zbywacie. Procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży realizuje Prezydent i robi to wtedy, gdy jesteśmy do tego gotowi. To nie jest tak, że my tę nieruchomość jutro sprzedamy. Muszą być dokonane stosowne wydzielenia, operaty szacunkowe, itd. Mamy uchwały dotyczące zbycia z lat ubiegłych, a Miasto, z różnych powodów, jeszcze ich nie sprzedało.
 
I. Bekisz- pytanie, czy gmina będzie chciała podzielić ten teren na drobne działki i występować z roszczeniem do sąsiadów, którzy weszli w teren gminy. Czy nie łatwiej przedstawić gotową mapkę i dopiero wtedy sprzedać? Grunty mogą być mocno okrojone. Łatwiej można by podjąć decyzję, gdybyśmy mogli te działki na mapie pokazać. Najpierw uregulowałbym stan prawny.
 
B. Krzyżankowski- mój przedmówca mówił o detalach, a ja mówię o pryncypiach.
Mówiłem jak inwestor może bez trudu zmienić decyzję, zanim mieszkańcy będą mieli na to wpływ. Jeśli inwestor będzie próbował zainwestować na środkowej działce, to sam dla siebie będzie sąsiadem.
Zauważyłem, że w naszym mieście ma miejsce specyficzny wyścig, żeby zbyć działki przed uchwaleniem planu. To daje do myślenia. Zagospodarowanie tych działek może być zupełnie inne, niż chcieliby tego urbaniści. Wnioskuję o odrzucenie projektu.
 
T. Banel- Państwo wyrażacie zgodę na sprzedaż działki. Państwo jej nie sprzedajecie. To nie jest tak, że jutro, czy pojutrze ją sprzedamy.
Stan prawny nieruchomości jest taki, że jest to działka gminy. Nie przeznaczamy do zbycia innych działek. Nawet  te nieruchomości, które mają plan zagospodarowania, podlegają procedurze podziałowej. Z punktu widzenia prawnego nie możemy sprzedać większej działki niż Państwo uchwalicie, ale oczywiście mniejszą tak i wielokrotnie to robimy – wszystko zgodnie z prawem.
 
UCHWAŁA NR XXIX/702/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej została  podjęta: 14/7/4
 
Ad 5.4.
T. Banel- gmina jest właścicielem terenu. Nieruchomość jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania. Działka sąsiaduje z działką Skarbu Państwa, w związku z czym wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody o sprzedaż, z jednoczesnym oferowaniem nabycia sąsiedniej nieruchomości.  
 
UCHWAŁA NR XXIX/703/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Adm. J. Unruga, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.5.
T. Banel- gmina jest właścicielem działki, która jest objęta planem. Przeznaczenie w planie to zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.
 
UCHWAŁA NR XXIX/704/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Przemyskiej 16, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.6.
T. Banel- na działce funkcjonuje niepubliczne przedszkole, które korzysta z gminnej nieruchomości jako terenu przyprzedszkolnego. Do tej pory przedłużaliśmy umowę dzierżawy na kolejne 3 lata. Obecnie występujemy o zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, czyli na czas realizowania funkcji przedszkolnej.
 
UCHWAŁA NR XXIX/705/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kornela Makuszyńskiego, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.7.
T. Banel- teren stanowi własność gminy. Nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Jest możliwość przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową. Dotychczasowi właściciele nie są zainteresowani nabyciem. Występujemy z wnioskiem o kontynuowanie dzierżawy. Być może nadejdzie taki czas, że ci Państwo dojdą do wniosku, że warto stan prawny uregulować.
 
UCHWAŁA NR XXIX/706/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej 26, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.8.
T. Banel- jesteśmy w fazie opracowywania planu zagospodarowania dla przedmiotowego terenu. Docelowo planujemy sprzedaż, ale zanim to nastąpi, musi być opracowany plan, trzeba też wykonać stosowne podziały geodezyjne. Chcemy obecnie uregulować stan prawny wymienionych podmiotów. Proponujemy wyrażenie zgody na kontynuowanie dzierżawy do lat 2. Myślę, że w ciągu roku uda się nam z tym uporać.
 
UCHWAŁA NR XXIX/707/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów, została podjęta: 19/0/5
 
Ad 5.9.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. T. Banel.
 
UCHWAŁA NR XXIX/708/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Zakopiańskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.10
T. Banel – przy ulicy Kalksztajnów znajduje się pawilon handlowy, który został zbudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę i obecnie funkcjonuje w zgodzie z zapisami  planu. Część jego budynków znajduje się na terenach gminy, a część na gruntach spółdzielni mieszkaniowej. Proponujemy zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 
UCHWAŁA NR XXIX/709/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.11
T. Banel – biuro planowania pracuje nad określeniem docelowej funkcji przedmiotowej nieruchomości. Aktualny dzierżawca wykorzystuje ten teren na potrzeby parkingowe i funkcje zielone. Do czasu opracowania planu proponujemy kontynuację umowy dzierżawy.
 
UCHWAŁA NR XXIX/710/17 RADY MIASTA GDYNI w spr. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. K. Kilińskiego/A. Abrahama, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.12
Przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, p. T. Banel.
 
UCHWAŁA NR XXIX/711/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.13
T. Banel- do tej pory w dużym stopniu udało się zlikwidować przypadkową zabudowę garażową, ale są też garaże zbudowane zgodnie z pozwoleniem na budowę. Użytkownicy mają prawo do zwrotu nakładów i w związku z tym należy uregulować stan prawny gruntów, na których te garaże znajdują się. Kiedyś funkcjonowała uchwała kierunkowa, którą organ Wojewody uchylił. Regulowanie stanu prawnego dla blisko 100. nieruchomości rocznie byłoby uciążliwe. Każdorazowo musielibyśmy Państwa w tych sprawach angażować, stąd propozycja przedmiotowego projektu.
 
Naczelnik poinformował o autopoprawce: w pozycji 49. winien być nast. adres: ul. Zbigniewa Herberta 7.
 
P. Stolarczyk- w uzasadnieniu czytamy, że w ciągu roku zawiera się około 100. umów w związku ze zmianą właścicieli nakładów. Rozumiem, że jest to też związane z wyrażeniem zgody przez gminę na zmianą najemcy?
 
T. Banel- z tym jest związana treść  projektu, ponieważ te osoby mają prawo zbyć nakłady na rzecz innej osoby. Musimy zawrzeć umowę z osobą, która nabyła takie prawo, ważną do  3. lat, ale za 3 lata znowu musielibyśmy przyjść do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy. Ten projekt daje nam taką możliwość bez konieczności podejmowania kolejnych uchwał.
 
P. Stolarczyk- chodzi mi o to, że ponieważ następuje zmiana właścicieli nakładów, gmina w drodze tej uchwały wyraża także zgodę na zmianę najemcy gruntu.
 
T. Banel- precyzyjnie: na zmianę dzierżawcy tego gruntu.
 
P. Stolarczyk- czyli mamy zgodę gminy?
 
T. Banel- tak.
 
UCHWAŁA NR XXIX/712/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, zabudowanych garażami, na czas nieokreślony, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.14
Wiceprezydent Michał Guć- niegdyś powołanie Zespołu Opiekuńczego nastąpiło w trybie zmiany uchwały. Kontynuujemy ten  proceder. Jest to kolejny projekt, który ma porządkować niektóre wątki poprzez wskazanie kompetencji czy właściwości danego organu.
 
Opinia komisji:
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXIX/713/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XXX/210/91 RMG  z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.15
Przewodniczący St. Borski poinformował o wysłuchaniu przez członków komisji informacji Wiceprezydenta M. Gucia i Naczelnika Wydziału Architektury, p. R. Stelmach.
- Miejscowy plan zagospodarowania dla przedmiotowej części dzielnicy został uchwalony w 2005 r., natomiast pozwolenie wydano w 2015 r. Po przeanalizowaniu zapisów planu oraz pozwolenia na budowę komisja stwierdziła, że zachowano wszystkie warunki planu dla tego obszaru jak i ustalenia zawarte w pozwoleniu. Wątpliwości budziła kwestia budynków, zapisanych w planie jako 4-mieszkaniowe. Urzędnicy wykazali, że ten warunek został spełniony. Plan nie określa, w jaki sposób budynki powinny być usytuowane względem siebie, czyli czy powinny to być budynki wolno stojące, czy w układzie bliźniaczym, szeregowym bądź też zwartym. Budynki powstały w różnej konfiguracji – trzy wolno stojące, trzy w zabudowie bliźniaczej oraz jeden budynek wielorodzinny w zabudowie szeregowej. Wątpliwości budziła też kwestia powierzchni zabudowy. Miejscowy plan zakłada 0,3, a faktycznie wynosi 0,296.
Podniesiono też w skardze kwestię powierzchni biologicznie czynnej – plan zakładał 35 % udział takiej powierzchni, a w istocie zachowano 37 % .
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
 
DEBATA:
 
I. Bekisz- odniosę się do odpowiedzi na moją interpelację, której udzielił mi Pan Wiceprezydent M. Stępa. Pan Wiceprezydent bardziej odniósł się do planu, co do którego nie mam wątpliwości. Mam natomiast uwagi do wydanego pozwolenia na budowę.
Poprosiłem, żeby komisja polityki gospodarczej zaprosiła Panią Naczelnik wydziału architektury. Pani Naczelnik przyszła i w związku z pytaniem o  powierzchnię biologicznie czynną stwierdziła, że mają tak duże zaufanie do architekta, że nie wymagało to sprawdzenia. Dla mnie jest to wyjaśnienie kuriozalne, niezrozumiałe – mam zaufanie do architekta, więc nie sprawdzam elementu, który jest istotny dla zagospodarowania każdej nieruchomości.
Nie spotkałem się też z takim słownictwem, w którym zabudowa wielorodzinna występuje w zabudowie szeregowej. Zabudowa wielorodzinna w zabudowie zwartej jak najbardziej (głównie dotyczy to śródmieścia).
Pani Naczelnik powiedziała, że plan miejscowy jest nieprecyzyjny i że winne jest biuro planowania, a także jest to wina radnych, którzy ten plan przyjęli, więc jako osoba odpowiedzialna za wydział musi wydać takie, a nie inne warunki. Czegoś takiego jak zabudowa bliźniacza, zabudowa szeregowa do budownictwa wielorodzinnego raczej się nie stosuje. Stosuje się do budownictwa jednorodzinnego i plan taką zabudowę dopuszcza.  Firma, która realizuje zabudowę tej nieruchomości, pozwoliła sobie na realizację zabudowy zwartej, co dało możliwość  uzyskania dodatkowych 12. mieszkań.  
Spodziewam się, że skarga zostanie odrzucona i podejrzewam, że Gmina zostanie pozwana do sądu albo nastąpi odwołanie do Wojewody. Moim zdaniem mieszkańcy mają rację. Zieleń to półokrąg, a wewnętrzny plac pokazano jako teren zielony i po tym placu będzie realizowany dojazd do poszczególnych budynków.
W imieniu klubu PO informuję, że będziemy przeciwni odrzuceniu skargi.
 
St. Borski- otrzymaliśmy informację, że zachowano 37 % powierzchni zielonej (na 35 % w planie)  i na tej informacji opierała się komisja.
Co do zwartej zabudowy wyjaśniono, że poszczególne elementy, nie połączone ze sobą, stanowią odrębne obiekty do tego stopnia, że gdyby je połączyć, to środkowy segment można by wyburzyć.
 
I. Bekisz- gratuluję tej odpowiedzi – będziemy jeden segment burzyć, żeby uzyskać zabudowę szeregową czy bliźniaczą.
Był u mnie m. in. architekt, który nie zostawił suchej nitki na pozwoleniu. Złamane zostały, moim zdaniem, wszelkie warunki planu miejscowego dla tego terenu.
Takie przykłady można mnożyć. Gorczycowa 1, gdzie na terenach zielonych wybudowano miejsca postojowe dla inwalidów.  
Rzeczywiście, gdy się patrzy na rysunek i drogę dojazdową, to ona będzie traktowana jako część zielona, ale faktycznie będzie to dojazd do garaży.
 
 
Tadeusz Szemiot- byłem obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  i mogę stwierdzić, że ze strony komisji staranność postępowania była zachowana. Kilka dni przed sesją podniesiono te argumenty, których wcześniej nie znałem. Nic chyba nie stoi na przeszkodzie, aby rozważyć tę sprawę ponownie.
 
Radny T. Szemiot zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
 
Wniosek formalny r. T. Szemiota o skierowanie skargi do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną został przyjęty: 18/8/1
 
Ad 5.16
M. Guć- jak co roku wpłynęła informacja dotycząca algorytmu na rok bieżący. Zwłoka miesięczna spowodowałaby, że środki PFRON nie mogłyby być przez ten czas wydawane. Podział środków „z grubsza”  powtarza wykonanie z ubiegłego roku.
Wiceprezydent poinformował o pozytywnej opinii Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
UCHWAŁA NR XXIX/714/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.17
M. Guć- projekt wynika z działań związanych z rewitalizacją. W ramach konsultacji z mieszkańcami wskazano, że ważne jest stworzenie domu sąsiedzkiego, w którym mieszkańcy będą mogli się spotykać i gdzie spotkają się z ofertą uczestniczenia w różnych zajęciach. Pierwotnie rozważano stworzenie takiego domu przy SP Nr 35, jednak po konsultacjach z mieszkańcami i radami dzielnic uznano, że ta lokalizacja byłaby niedogodna dla mieszkańców. Dogodniejsze miejsce znalazło się. Obecnie obowiązujący plan nie pozwala na wybudowanie obiektu o potrzebnej kubaturze. Zmiana obejmuje tylko jedną kartę terenu. Ta kwestia będzie ujęta w programie rewitalizacji.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
Paweł Brutel- dziękuję za ten projekt. Dzielnica Witomina została sztucznie podzielona na dwie dzielnice. Ta lokalizacja została wskazana podczas konsultacji, a także na spotkaniach z radami dzielnic. To jest centralne miejsce na Witaminie i z pewnością będzie bardziej dostępne dla mieszkańców, szczególnie mieszkających w miejscach bardziej odległych.
 
P. Stolarczyk- potwierdzam opinię Pana Prezydenta, że jest to projekt wychodzący na przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Przystąpienie do sporządzania planu konsumuje mój wniosek złożony do projektu programu rewitalizacji,  dotyczący tej właśnie lokalizacji. Tym bardziej cieszę się z projektu. Niezwykle istotne w tym planie będą zapisy dotyczące dostosowania tej lokalizacji do istniejącego układu drogowego (bezpośrednio przy centralnym skrzyżowaniu na Witaminie).
Na marginesie pozwolę sobie nie zgodzić się z moim szanownym przedmówcą, który mówił o sztucznym podziale. Przypomnę, że ta kwestia była omawiana podczas spotkań z mieszkańcami, organizowanych w ramach debaty dotyczącej rewitalizacji Witomina Radiostacji. Nieprzypadkowo podjęto decyzję o ograniczeniu rewitalizacji do części terenu Witomina Radiostacji.
Jest to bardzo dobra lokalizacja, z której będą mogli korzystać mieszkańcy nie tylko Witomina Radiostacji, ale i Witomina Leśniczówki.
 
Głos ad vocem zabrał radny P. Brutel- podtrzymuję swoje stanowisko dotyczące podziału. Dla mnie, po 30. latach mieszkania, jest to jedna dzielnica. Dla wszystkich mieszkańców Witomina jest to jedna dzielnica.
 
Przewodnicząca J. Zielińska zwróciła uwagę dyskutantom, że realizowany punkt porządku nie jest związany z przedmiotem prowadzonej dyskusji.
 
P. Stolarczyk- każdy mieszkaniec ma prawo do swojej opinii, więc mój szanowny przedmówca także. Taki podział funkcjonuje już od wielu lat.
 
UCHWAŁA NR XXIX/715/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.18
Wystąpienie Wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza związane z punktami porządku dotyczącymi zmian w sieci szkół: - Tak naprawdę sprawa szkolnictwa dotyczy wszystkich gdynian. Staraliśmy się do reformy rządowej podejść  z dużym spokojem i dystansem, ale także biorąc pod uwagę zeszłoroczne doświadczenia samorządowe. Dzięki reformie, którą już przeprowadziliśmy, jesteśmy dużo dalej niż inne samorządy w Polsce. Zastosowaliśmy metodę opartą na konsultacjach z różnymi środowiskami. Stworzyliśmy listę parasolową, która nadal będzie obowiązywała, niezależnie od decyzji podejmowanych na poziomie krajowym. Korzystaliśmy z danych GUS, meldunkowych, analizowaliśmy, co się działo w szkołach w minionych latach. Braliśmy pod uwagę plany zagospodarowania rozwijających się dzielnic. Nasze działania dotyczące szkolnictwa zawodowego zostały ocenione najwyżej w województwie. Po wszystkich zmianach mamy znacznie lepiej wyposażone szkoły. Mamy nową linię autobusową, dostosowaną do potrzeb uczniów. Rekrutacja przeprowadzona w tym roku potwierdziła, że dokonane przez nas zmiany były słuszne. Jeszcze raz dziękuję Radzie Miasta za podjęcie decyzji w ubiegłym roku.
Podane w prezentacji dane mogą się różnić od danych w innych systemach, stąd prośba o dystans co do ich szczegółowości.
Likwidacja gimnazjów będzie miała miejsce poprzez wygaszanie. Chcemy, aby uczniowie mogli korzystać z tego samego zespołu nauczycieli w tych samych budynkach. Nie zamierzamy rezygnować z żadnej szkoły. Chcielibyśmy, aby przejście przez zmiany miało jak najmniejsze oddziaływanie na uczniów. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo fizyczne. Będziemy proponowali powstanie nowych szkół  podstawowych, co spowoduje, że szkoły te będą funkcjonowały dla mniejszych rejonów. Chcemy, żeby uczniowie ukończyli naukę w tym samym budynku, z tym samym wychowawcą.
W wyniku konsultacji otrzymaliśmy opinie rad pedagogicznych i rad rodziców, dzisiaj Państwu radnym dostarczone.
Demografia – kluczowa jest liczba uczniów w poszczególnych szkołach. Już dzisiaj wiemy, że w ciągu kolejnych kilkunastu lat przez gdyński system oświatowy będzie przepływać silna fala uczniów.
Będziemy mieli problemy z zatrudnieniem, z odprawami. Mamy ponad 3 tysiące etatów. Jest to wielka skala z punktu widzenia Miasta jako pracodawcy. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie będą potrzeby jeśli chodzi o zatrudnienie we wszystkich szkołach.
Reguła jest taka, ze długość czasu nauki nie zmieni się, więc liczba etatów w skali Miasta powinna się zwiększyć. Proces nauczania nadal będzie trwał 12 lat.
Dokonaliśmy analizy współczynnika zmianowości, który wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji. Jeśli współczynnik będzie mniejszy niż 1, będzie to dobra informacja. Tam, gdzie współczynnik będzie dochodził do 1,25 będzie już problem. Współczynnik od 1,25 do 1,5 może występować w 8. szkołach. W 2. szkołach współczynnik wyniesie powyżej 1,5 – w SP Nr 20 i w SP przy ul. Wiczlińskiej.
Rok 2019 będzie rokiem szczególnym ze względu na to, że spotkają się dwa roczniki uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, w tych samych budynkach oraz z tytułu wydłużenia działalności szkół zawodowych o rok.
Dokonaliśmy symulacji co do liczby oddziałów w liceach. Docelowo oddziałów będzie około 178, czyli współczynnik zmianowości nadal będzie poniżej 1.
Na poziomie szkół zawodowych współczynnik będzie wyższy. Chcemy dokonać pewnych zmian. Część obiektów będziemy rozbudowywać, żeby stworzyć dodatkową przestrzeń dla szkół zawodowych.
Analiza danych z tego roku opierała się na tych samych informacjach, czyli danych demograficznych z lat ubiegłych.
Na poziomie liceów nie będzie problemów, podobnie w zespołach szkół. Wszystkie szkoły podstawowe automatycznie ze szkół 6-letnich staną się szkołami 8-letnimi.
Gimnazja możemy przekształcić w licea z oddziałami gimnazjalnymi, w technika z oddziałami gimnazjalnymi, szkoły podstawowe oraz szkoły branżowe.  
Zakończyliśmy etap konsultacji przeprowadzonych w sposób nieformalny, ponieważ nie jesteśmy do nich zobowiązani. Po podjęciu uchwał będziemy wysyłać projekty do kuratorium oświaty i do związków zawodowych z prośbą o opinie.
Wiceprezydent podkreślił zamiar utrzymania dotychczasowego stanu w zakresie zatrudnienia.
- Konsultacje – spotkałem się z dyrektorami, radami pedagogicznymi, radami rodziców oraz samorządami uczniowskimi. Zaproponowaliśmy korzystanie z bezpłatnych usług moderatora, z usług specjalistów SP Nr 6 i samodzielnym gimnazjom, żeby pomogli znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jeśli nie gimnazjum, to co?” – takie pytanie stawialiśmy nauczycielom proponując różne opcje.
Rada rodziców w SP Nr 20, która będzie przeładowana, zaproponowała zmianę rejonizacji, wyeliminowanie oddziałów zerówkowych  i wyprowadzenie zajęć z w-fu na zewnątrz. Takie rozwiązanie jest do zaakceptowania, jeśli uda się w ten sposób ograniczyć liczbę uczniów.
W SP Nr 34 i Gimnazjum Nr 10 także jest problem liczby uczniów. Zaproponowaliśmy oddziały filialne. Proponowaliśmy bonusy, gdyby powstały takie oddziały, w  postaci klas dwujęzycznych i przyzwolenie na utworzenie oddziałów sportowych. Skutek głosowania jest taki, że będziemy budowali nową SP w budynku gimnazjum.
SP Nr 40: część rodziców była zwolennikami korzystania z budynku Gimnazjum Nr 3 w przyszłym roku, a część przeciw temu protestowała.  Na to nie wyrażono zgody i ostateczne rozwiązanie to połączenie szkół z oddziałami filialnymi, ale fizycznie nastąpi to z chwilą wyjścia gimnazjum.
SP Nr 26 i Gimnazjum Nr 2: powstaną oddziały filialne i oddziały dwujęzyczne.
Gimnazjum Nr 4: proponowaliśmy dwa rozwiązania – szkoła podstawowa rejonowa, ale jest bardzo poważne ryzyko zbyt małej liczby uczniów albo wygaszanie szkoły z zastosowaniem listy parasolowej. Szkoła chce stworzyć nową ofertę jako szkoła podstawowa i taką propozycję rekomendujemy.
SP Nr 18 i Gimnazjum Nr 11: obie szkoły pozytywnie zaopiniowały podział na dwie szkoły.
Gimnazjum Nr 1: proponowaliśmy przekształcenie w liceum. Doszliśmy jednak do wniosku, że tworzenie nowego liceum w centrum nie ma sensu, natomiast celowe jest utworzenie takiej szkoły na Wiczlinie, stąd propozycja rozpoczęcia rekrutacji do liceum, ale docelowo przeniesienie szkoły do nowego budynku na Wiczlinie. Taka decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez organy szkoły.  
Szkoły opowiadały się za różnymi rozwiązaniami i staraliśmy się te propozycje załatwiać pozytywnie. Przekazaliśmy szkołom szczegółowe informacje dotyczące kwestii demograficznych. Wygaszanie szkół nie pociągnie za sobą fizycznej likwidacji budynków. Będą w nich realizowane inne funkcje publiczne z zakresu oświaty. Podjąłem decyzję, że rozwiązania odnoszące się do poszczególnych szkół będą jeszcze szeroko konsultowane.
Rozwiązania przyjęte dla wszystkich szkół, przedstawione przez Wiceprezydenta B. Bartoszewicza – patrz załącznik.
Nie wszystkie szkoły odpowiedziały na nasze propozycje wprost:
SP Nr 6 wypowiedziała się negatywnie odnośnie propozycji zmiany rejonizacji. Obecnie w szkole jest 27 sal, 34 oddziały i 800. uczniów. Bez wprowadzania zmian w ciągu 2. lat w szkole musiałoby powstać 39 oddziałów, co jest nie do przyjęcia.
SP przy ul.  Orłowskiej także wypowiedziała się negatywnie i nie wiem do końca, dlaczego. Zakładam, że jest to odniesienie się do reformy. Samorząd nie ma na reformę żadnego wpływu. 
SP Nr 16 negatywnie zaopiniowała zmniejszenie rejonu. Nauczyciele obawiają się utraty pracy. Obecnie jest 25 oddziałów. Bez zmiany byłoby 39 oddziałów.
SP Nr 17 ustosunkowała się do propozycji raczej pozytywnie, ale krytycznie do tempa wprowadzania zmian.
SP Nr 25 – nie przedstawiono opinii.
SP Nr 39 – negatywna opinia co do zmniejszenia rejonu. Gdyby nie zmiana, liczba oddziałów doszłaby do 37. Jest także negatywna opinia rady rodziców co do zmiany rejonu.
LO Nr 6 – przyjęto do wiadomości, ale jednoznacznej opinii nie otrzymaliśmy.
Zespół Szkół  Nr 2 – nie ma opinii.
Zespół Szkół Nr 11 – nie przedstawiono opinii.
Z mojej strony nie raz padały krytyczne słowa co do tempa prac nad zmianami. Opinie negatywne co do zmiany rejonu są, w moim przekonaniu, uzasadnione.
Dziękuję za pracę Paniom Przyborowskiej i Szymerowskiej oraz kierownikowi referatu organizacyjnego.
 
Wiceprezydent poinformował o autopoprawkach  (stanowią załączniki).
 
DEBATA:
 
Maja Wagner- jako rodzic przyszłej trójki uczniów, ale także w imieniu większości nauczycieli dziękuję Panu Wiceprezydentowi i Wydziałowi Edukacji za ogrom doskonałej pracy. Biorąc pod uwagę tempo wprowadzania zmian, niepokój uczniów i nauczycieli, jestem pełna uznania.  
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym, poinformowała o jednogłośnie pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję projektów uchwał dotyczących dostosowania sieci szkół. 
- Cieszymy się, że projekty poprzedzone były konsultacjami z wszystkimi środowiskami zainteresowanymi zmianami. Zmiany na pewno zapewnią bezpieczeństwo uczniom, rodzicom i nauczycielom. Nie spowodują pogorszenia warunków funkcjonowania szkół, co wynika ze szczegółowej symulacji liczebności oddziałów w najbliższych latach, liczby pomieszczeń szkolnych. Serdecznie dziękuję  Wiceprezydentowi i wydziałowi. Jesteśmy przekonani, że te zmiany są najlepsze z możliwych.
 
W imieniu klubu radnych PO wystąpił radny Tadeusz Szemiot: - Projekt uchwały wprowadzony w wyniku wdrażanej „na szybko” reformy systemu oświaty zachęca do tego, żeby się odnieść do samego  pomysłu reformy. Nie będę jednak „zbaczał na te ścieżki”.
Ja również jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i tempa przeprowadzonych prac. Ta praca nie byłaby potrzebna, gdyby nie pomysł Warszawy, żeby „zawrócić kijem rzekę”. Wracamy do starych rozwiązań, które części wyborców lepiej się kojarzą.
Jako klub radnych poprzemy ten projekt. Wyrażam podziw dla ogromu pracy, dla skali współpracy ze środowiskiem. Wybrano optymalne rozwiązania, korzystne dla mieszkańców.
 
W imieniu klubu radnych PiS głos zabrał radny Patryk Felmet: - Chcę rozdzielić tematy reformy i projektów uchwał. W imieniu klubu i swoim własnym (nawet trochę bardziej), dziękuję i gratuluję widocznej, nawet tytanicznej, pracy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.
 
I. Bekisz- ideę reformy oceniam zdecydowanie krytycznie, ale jestem pełen uznania dla Pana Prezydenta i wydziału.  Ta ustawa budzi dużo kontrowersji, a jednak została wdrożona w tempie ekspresowym. Gdynia spisała się na 6-tkę. Rzeczywiście wyszliśmy na  przeciw. Negatywne opinie na temat reformy to nic innego, jak troska nauczycieli, rodziców o to, jakie szkody może wyrządzić ta ustawa.
 
Marcin Wołek- dziękuję za indywidualne podejście do każdej szkoły. To daje rodzicom pewien spokój. Serdecznie gratuluję i rekomenduję ministerstwu gdyński sposób procedowania z uwzględnieniem szerokich  konsultacji społecznych.
 
Wiceprzewodnicząca Beata Szadziul- szkoda tych pieniędzy i pracy poświęconych temu, żeby wywrócić do góry nogami system, który obecnie funkcjonuje.
Składam ogromne gratulacje za przekonanie, że ponad wszystko należy stosować prawo. Samorząd gdyński wie, co to jest sprawne zarządzanie miastem i działanie na korzyść mieszkańców.
 
Wiceprzewodniczący Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski- popieram proponowane rozwiązanie. Też jestem pełen uznania dla trybu pracy. Jako rodzic uczestniczyłem w konsultacjach i potwierdzam, że Prezydent Bartoszewicz indywidualnie podchodził do poszczególnych placówek. Mimo że ostateczne wyniki konsultacji z rodzicami dla mnie osobiście są rozczarowujące, to ja i tak je uszanuję. W szkole, w której uczy się moja młodsza córka, rodzice wybrali ofertę ewidentnie ze szkodą dla dzieci, ale uszanuję wolę rodziców. Obiecałem rodzicom, że poprę to rozwiązanie, nawet jeśli nie będzie mi z nim po drodze. Udało się zrobić tyle, ile się udało. Mam poczucie, że sporo jeszcze jest do zrobienia w sensie nauczenia mieszkańców mądrej debaty, dochodzenia do kompromisu. Zostały do tego stworzone racjonalne ramy, ale w dyskusji jest jeszcze sporo niepotrzebnych emocji. Sporo jeszcze pracy przed nami. Jest jednak duża różnica w stosunku do tego, co się działo w momencie tworzenia gimnazjów. Widać, że nawet w krótkim czasie można rozmawiać po partnersku. Patrzyłem z troską na Gdańsk, gdzie rozpoczęto od straszenia mieszkańców, od mówienia o zwolnieniach. Miałem poczucie, że było to namawianie do protestu.
 
Hanna Mazur- dziękuję za pracę, szczególnie w porównaniu z tym, co się dzieje w Gdańsku. Przeszłam ze swoim synem etap gimnazjum. Wszystkie dzieci musiały się przygotowywać, żeby dostać się do dobrych gimnazjów. W pierwszej klasie trzeba było pracować nad wyrównaniem poziomu. Po 3. klasie były przygotowania i powtórka, żeby dostać się do liceum, a w liceum była powtórka i wyrównywanie poziomu.  Wydaje mi się, że ta reforma jest celowa i z pożytkiem dla dzieci.
 
Sebastian Jędrzejewski- radny Trzebiatowski mówił o poprzedniej reformie z 1999 roku. Byłem uczniem, kiedy dowiedziałem się, że mam przejść do gimnazjum. Wiem, jak to wyglądało, jak uczniowie byli pokrzywdzeni i widzę, jak teraz jest. Wierzę, że dzięki tej tytanicznej pracy dzieci będą miały łatwiej niż w 1999 roku. Gratuluję.
 
Dorota Płotka- zmiany zwykle wywołują różne emocje - i pozytywne, i negatywne, ale nie bójmy się ich. W Gdyni  przygotowano się do zmian wzorcowo. Ja, jako pracownik oświaty i członek „Solidarności” dziękuję Prezydentowi i całemu zespołowi za ogrom pracy i pokazanie, jak można szybko przeprowadzić konsultacje.  Jako nauczycielka pracująca z dziećmi w gimnazjum uważam, że ta reforma jest potrzebna i że wszyscy zachowają pracę.
 
Przewodnicząca J. Zielińska- nie zgadzam się z reformą programu. Uczę matematyki. Z programu szkół podstawowych wyrzucone zostały materiały, które wszyscy realizowaliśmy, niezależnie od tego czy kończyliśmy szkoły dawniej, czy obecnie. Obecny program spowoduje, że uczniowie wyjdą ze szkół podstawowych z wiedzą  z matematyki na niższym poziomie. Nie ma układów równań, czyli podstawowej rzeczy. Jest to spowodowane myśleniem, że uczniowie są dużo gorsi niż my i nasze dzieci. Tak nie jest. One są o wiele sprytniejsze.
 
Marika Domozych- zgadzam się z Panią Przewodniczącą. Byłam uczennicą gimnazjum przez 3 lata i uważam, że to były najlepsze czasy. Przygotowanie jest bardzo ważne.
Pani Mazur powiedziała, że do pierwszej klasy na każdym poziomie trzeba było się przygotowywać. To nieprawda. Młodzież jest bardzo odporna na takie zmiany. Dziękuję Panu Prezydentowi, wydziałowi za konsultacje. Spotkałam się z ogromnym niepokojem ze strony nauczycieli  gimnazjalistów, którzy przez lata przygotowywali się do prowadzenia zajęć na najwyższym poziomie. Na pewno poradzą sobie, ale to będzie wymagało czasu.  
 
P. Felmet- ja też miałem okazję kończyć gimnazjum i w przeciwieństwie do mojej koleżanki  nie uważam, żeby to był najlepszy okres w moim życiu. Co do układów równań, to na facebooku krążą memy, że wzory skróconego mnożenia do niczego się nie przydały.
 
M. Domozych- wzory skróconego mnożenia mają swoje zastosowanie nie tylko na Politechnice. Nie podważajmy programu nauczania, nawet jeśli przydaje się tylko 10 % społeczeństwa.
 
P. Brutel- zabrakło mi podziękowania dla wszystkich, którzy konsultują ten projekt. Siłą tego projektu jest udział wszystkich organizacji, stowarzyszeń, szkół, rad rodziców. To jest kolejny model gdyńskiej partycypacji, który uważam za wzorcowy w skali kraju.
 
I. Bekisz- nie matematyka, nie język polski będą ważne, tylko historia narodowa.
 
K. Szałucki- ja też gratuluję, ale nie dziękuję z punktu widzenia uczelni. Jest zdecydowany progres młodzieży jeśli chodzi o wykształcenie i ten progres będzie trwał.
 
M. Stępa- jako strażnik pamięci przypomnę, że nie 4. tylko 8 osób obecnych, w tym 3 osoby w Prezydium, także Panowie Kieszek i Wołek, także Prezydent Guć, Prezydent Szczurek, Przewodniczący Szwabski i moja skromna osoba braliśmy udział w  reformie, która wydarzyła się 17 lat temu. Pytanie, ilu z Państwa będzie głosowało za następną reformą.
 
B. Bartoszewicz- dziękuję za słowa podziękowań. Jeszcze raz wskazuję na pracę pracowników wydziału. Także przedstawicielkom związków – Pani Biernackiej, Pani Chaci i całemu zespołowi, który bardzo ciężko pracował.
- Z tematem sieci szkół na pewno jeszcze wrócimy.
 
UCHWAŁA NR XXIX/716/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.19
 
UCHWAŁA NR XXIX/717/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 5.20
Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Bartoszewicz:
Zakwestionowane przez RIO rozwiązania, zawarte w załączniku zmienianej uchwały, dotyczyły zobowiązania szkół nieprowadzonych przez gminę do dostarczania określonych informacji (szczegóły jak w uzasadnieniu).
 
Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXIX/718/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 RMG, z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 5.21
Zgodnie z treścią załącznika  projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym.
 
Opinie komisji:
Komisja Oświaty-  pozytywna
Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXIX/719/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Przedszkola Nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.22
Przedstawiła r. E. Krym
 
Opinie komisji jak w punkcie 5.21
 
UCHWAŁA NR XXIX/720/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Przedszkola Nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia przedstawiła jej Przewodnicząca, radna B. Szadziul.
Praca komisji obejmowała nast.  kwestie:
- wykonanie budżetu przez wydziały i jednostki miejskie;
- realizacja zadań wydziału zdrowia;
- bezpłatne przejazdy komunikacją miejską;
- karta Senior Plus;
- rozbudowa sieci żłobków i szkół;
- programy profilaktyczne, programy przeciwdziałające uzależnieniom i inne;
- metody finansowania in vitro
Komisja uczestniczyła w ogólnopolskim zlocie asesorów rodzin, konferencjach związanych z problemami rodzin.
Goszczono przedstawicieli wydziałów i jednostek miejskich.
 
Ad 7.
 
Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 8.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o życzeniach, jakie wpłynęły na jej ręce, z okazji 91. urodzin Gdyni i podziękowała biuru rady oraz innym wydziałom urzędu za przygotowanie organizacyjne uroczystej sesji.
 
Przewodnicząca J. Zielińska przypomniała o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych do końca kwietnia b.r.
 
Ad 9.
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 10
 
Termin kolejnej sesji: 29 marca b.r.; godz. 12.
 
Ad 11.
 
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2017
Data udostępnienia informacji: 09.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.06.2017 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.02.2017 15:09 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.02.2017 15:09 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.02.2017 11:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.02.2017 08:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska