XXXVII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 listopada 2017 roku
GODZ. 12.00,
Aula Akademii Morskiej, ul. Morska 81-87, I piętro
 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
  2. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Morskiej, prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego.
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta,
  5. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka,
  6. Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1        uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
6.2        zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
6.3        zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni,
6.4        powierzenia spółce Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zadań własnych Gminy Miasta Gdyni
6.5        zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego
6.6        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 B.
6.7        wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
6.8        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej,
6.9        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej/Alzackiej,
6.10    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13,
6.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (1119 m2),
6.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (446 m2),
6.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej,
6.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 1,
6.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego,
6.16    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Moniuszki,
6.17    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Adwokackiej,
6.18    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
6.19    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
6.20    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. K. Ujejskiego,
6.21    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 53,
6.22    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ul. Stefana Batorego,
6.23    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (300 m2),
6.24    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego,
6.25    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (350 m2),
6.26    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 101,
6.27    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Sezamowej,
6.28    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 68-69,
6.29    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej,
6.30    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka,
6.31    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika,
6.32    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (840 m2),
6.33    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ul. Jana Kilińskiego,
6.34    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (1000 m2),
6.35    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Kępa Oksywska,
6.36    skargi pana ZC na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,
6.37    odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej,
6.38    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkanców Gdyni w latach 2018-2020”
 
 
7. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
XXXVII sesji Rady Miasta Gdyni
22 listopada 2017 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6,
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

PROTOKÓŁ NR 37/17
XXXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 22 listopada 2017 r.
Miejsce obrad: Aula Akademii Morskiej

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Morskiej, prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego.
3.      Przyjęcie porządku obrad,
4.      Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta,
5.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka,
6.      Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1        zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni,
6.2        powierzenia spółce Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zadań własnych Gminy Miasta Gdyni,
6.3        uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
6.4        zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
6.5        zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego
6.6        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 B.
6.7        wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
6.8        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej,
6.9        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej/Alzackiej,
6.10    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13,
6.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (1119 m2),
6.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (446 m2),
6.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej,
6.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 1,
6.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego,
6.16    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Moniuszki,
6.17    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Adwokackiej,
6.18    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
6.19    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
6.20    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. K. Ujejskiego,
6.21    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 53,
6.22    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ul. Stefana Batorego,
6.23    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (300 m2),
6.24    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego,
6.25    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (350 m2),
6.26    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 101,
6.27    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Sezamowej,
6.28    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 68-69,
6.29    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej,
6.30    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka,
6.31    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika,
6.32    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (840 m2),
6.33    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ul. Jana Kilińskiego,
6.34    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (1000 m2),
6.35    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Kępa Oksywska,
6.36    skargi pana ZC na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,
6.37    odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej,
6.38    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkanców Gdyni w latach 2018-2020”,
6.39 Rezolucja Rady Miasta Gdyni;
6.40 zmieniająca uchwałę RM w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok;
6.41 zmieniająca uchwałę RM w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033;
6.42 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które  przeznacza się środki PRFON;
6.43 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Wielkopolskiej 6
 
7. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad
 
 Lista obecności i materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
 
Ad 1.
Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni, radnej Joanny Zielińskiej, otwierające obrady: - Otrzymaliśmy zaproszenie od Akademii Morskiej, aby nasza sesja odbyła się w auli uczelni. To dla nas wielki zaszczyt, że możemy obradować w uczelni, która za dwa tygodnie będzie obchodziła swoje wielkie święto – rocznicę jej powołania.
- Wasza Magnificencjo, ekscelencje prorektorzy i dziekani, szanowni członkowie senatu, drodzy wykładowcy i studenci, szanowni państwo radni, mieszkańcy Gdyni. Powtórzę jeszcze raz: z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie, jakie Jego Magnificencja Pan Rektor złożył na moje ręce w imieniu społeczności naukowej Akademii Morskiej, dzięki czemu możemy dziś odbyć sesję Rady Miasta Gdyni w tych gościnnych murach.
Na początku pragnę powitać Jego Magnificencję, profesora doktora habilitowanego, inżyniera Janusza Zarębskiego, rektora Akademii Morskiej.
Witam Panów prorektorów: profesora doktora habilitowanego inżyniera Mirosława Czechowskiego, profesora doktora habilitowanego inżyniera Ireneusza Czarnowskiego. Profesor doktor habilitowany inżynier kapitan żeglugi wielkiej Henryk Śniegocki nie może być dzisiaj z nami.
Witam szanownych Panów dziekanów, witam Pana kanclerza.
Witam cały Senat Akademii Morskiej, wykładowców, pracowników i studentów.
Witam radnych, Prezydenta i członków prezydenckiego kolegium.
Witam mieszkańców Gdyni, którzy zechcieli wziąć udział w dzisiejszych obradach.
 
Ad 2.
Wystąpienie Rektora Akademii Morskiej, pana Janusza Zarębskiego: - Jest dla nas dużym honorem gościć Państwa po raz pierwszy w murach naszej uczelni.
Pan J. Zarębski podzielił swoje wystąpienie na trzy zasadnicze zagadnienia:
Informacja „w pigułce” o Akademii Morskiej.
Plany rozwojowe uczelni, w tym przekształcenie AM w Uniwersytet Morski.
Plany modernizacyjne i rozbudowa AM przy wsparciu Miasta Gdyni.
 
1. Historia Akademii Morskiej: uczelnia powstała 97 lat temu, w czerwcu. W 1930 roku została przeniesiona do Gdyni. W roku 1968 powstała Wyższa Szkoła Morska, a w 2001 roku Akademia Morska. Uczelnia to jej część stabilna, na lądzie i część pływająca – dwa statki: Dar Młodzieży, czyli następca legendarnego Daru Pomorza i Horyzont II.
Na naszą uczelnię składają się pion administracyjny, cztery wydziały, dziewiętnaście katedr, dwie jednostki międzywydziałowe, dwa statki, o których wspomniałem i studium doskonalenia kadr. Jest to uczelnia niewielka relatywnie do wielkości innych uczelni w Polsce. Liczy ponad 700. pracowników, w tym 330 nauczycieli akademickich.
Pozycja naukowa: uczelnia zajmuje w swojej kategorii pierwsze miejsce w Europie, na świecie zajmuje od 3. do 4. miejsca.
O rozwoju uczelni świadczą uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Realizujemy dużo prac naukowo – badawczych na kwotę ok. 80 mln. zł. Organizujemy szereg konferencji, w tym cykliczne, krajowe i międzynarodowe.
Uczelnia oferuje 8 kierunków. W tym roku doszedł 9. – technologie kosmiczne i satelitarne (realizowany wspólnie z Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej).
Mamy 5300 studentów, z czego 3600 studiuje w systemie stacjonarnym. Realizowane są studia doktoranckie na 2. wydziałach.
Nasi studenci i doktoranci uzyskują różne nagrody i wyróżnienia. Otrzymują wyróżnienie w postaci nagrody Ministra. Takie nagrody otrzymują też nasi doktoranci. W ubiegłym roku studenci uzyskali dwa, bardzo prestiżowe wyróżnienia: „diamentowe granty”.
Mamy ponad 100 laboratoriów. Są też nimi nasze dwa statki. Mamy 11 symulatorów.
Prowadzimy liczne szkolenia kwalifikacyjne, specjalistyczne. Rocznie szkolimy ok. 8 tysięcy osób.
Warto zwrócić uwagę na naszą obecność na kontynencie afrykańskim. W państwach afrykańskich uruchamiamy uczelnie.
Mamy się czym chwalić i szczycić.
W przyszłym roku planowany jest prestiżowy rejs „Darem Młodzieży” dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski. Statek wypłynie w rejs dookoła świata. Patronat honorowy objęła Premier Beata Szydło. Wiem już, że możemy też liczyć na patronat  Prezydenta Miasta Gdyni. Punktem kulminacyjnym będzie koniec stycznia 2019 roku, kiedy nasza fregata wpłynie do Panamy i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. Czynimy starania, aby na pokładzie naszego statku stanął Ojciec Święty.
2. Zmianę statusu naszej uczelni dopuszcza obecna ustawa prawo o szkolnictwie wyższym. Najostrzejszym warunkiem jest posiadanie prawa doktoryzowania. Do spełnienia tego warunku dochodziliśmy ponad 20 lat ciężką pracą pracowników naukowych trzech pokoleń.
15 stycznia senat naszej uczelni jednomyślnie podjął uchwałę o zmianie nazwy na Uniwersytet Morski w Gdyni. Uzyskałem poparcie różnych instytucji, m.in. Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Mam też deklarację poparcia Prezydenta naszego miasta. Złożony zostanie w tej sprawie wniosek do Ministra żeglugi morskiej i śródlądowej. Decyzja Ministra będzie decyzją ostateczną (po zasięgnięciu opinii Ministra ds. nauki).
3. Nasze budynki nie były remontowane od wielu lat. Wymagają kapitalnego remontu. Łącznie otrzymaliśmy od Miasta dotację w wysokości 800 tysięcy zł. Dziękujemy. Liczę na to, że następne kroki będą bardziej śmiałe.
Czekamy na dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy dotyczy Grabówka i jest potrzebny do rozpoczęcia budowy 2. inwestycji: hali sportowej i domu akademickiego. Drugi to obszar Alei Jana Pawła II, gdzie planujemy wykonanie nadbudowy wydziału nawigacyjnego i budowę nowego budynku.
Życzę Państwu owocnych obrad.
 
Prezydent Wojciech Szczurek- dzisiaj jesteśmy świadkami historycznego momentu w wielu płaszczyznach. Kiedy przed paroma tygodniami Pani Przewodnicząca z Panem Rektorem podjęli inicjatywę zorganizowania sesji w szacownych murach AM,  nie wiedzieliśmy jeszcze, że będzie się ona odbywać w tak nowych warunkach. To wielka duma dla Miasta, że uchwałą Senatu uczelni podjęto uchwałę zwieńczającą wieloletni wysiłek, by podnieść rangę uczelni i uzyskać dla niej status uniwersytecki. To dowód dużego potencjału naukowego i badawczego. To także sukces z perspektywy Miasta, ponieważ mając w swoich granicach uniwersytet, jego ranga wzrośnie. Cieszymy się, że AM sprostała tym wymogom. Dzisiaj nie są już takie czasy, kiedy o uzyskaniu statusu uniwersytetu przez uczelnię decydowała wola polityczna. Dzisiaj jest to kwestia ogromnego wysiłku i ciężkiej pracy środowiska naukowego.
Prezydent zaproponował uzupełnienie porządku obrad o rezolucję w sprawie zmiany AM na Uniwersytet Morski w Gdyni.
 
Ad 3.  
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała wniosła o zmianę kolejności projektów,  tj. przesunięcie projektów w sprawach zmiany statutu jednostki budżetowej  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (pkt 6.3. pierwotnego porządku obrad) oraz powierzenia spółce Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zadań własnych Gminy Miasta Gdyni (pkt 6.4. pierwotnego porządku obrad) na początek porządku.
Wiceprezydent uzasadniła swój wniosek koniecznością wzięcia udziału w uroczystości organizowanej w Gdańsku.
 
Prezydent Wojciech Szczurek ponownie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku rezolucji w sprawie poparcia zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni.
 
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym 2. projektów uchwał – zmieniającego uchwałę RM w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok oraz zmieniającego uchwałę RM w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033.
Uzasadniając powyższe Skarbnik poinformował o napływie wniosków, które muszą być realizowane w listopadzie bądź grudniu.
 
Jednogłośnie (25 gł. za) przyjęto wniosek o przeniesienie pkt-u 6.3. w miejsce punktu 6.1.
 
Jednogłośnie (25 gł. za) przyjęto wniosek o przeniesienie pkt-u 6.4. w miejsce punktu 6.2.
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za
 
Wniosek o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnych projektu  dot. zmian w budżecie 2017 został przyjęty: 19/5/1
 
Wniosek o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został przyjęty: 20/5/0
 
Zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian i uzupełniony o aneks porządek obrad został przyjęty: 20/0/5
 
Ad 4.
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół XXXVI sesji za przyjęty.
 
Ad 5.
 
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka przedstawił jej Przewodniczący, pan Marek Szymański.
W sprawozdaniu ujęte były następujące kwestie:
- skład rady i frekwencja;
- założenia w realizacji budżetu  - skupienie się na większych zadaniach, w tym zwiększeniu   liczby i zasięgu remontów oraz inwestycji;
- bieżące działania rady;
- działalność informacyjna  (strona internetowa, radio, prasa)
 
Ad 6.1.
K. Gruszecka-Spychała- statut ZDiZ jest załącznikiem do ustrojowej uchwały tworzącej tę jednostkę. Statut wymaga dostosowania do tego, czym obecnie ZDiZ się zajmuje, co w praktyce oznacza przede wszystkim szersze opisanie funkcji inwestycyjnych. ZDiZ realizuje nie tylko remonty, ale i buduje część dróg. Chcemy wprowadzić porządek formalny poprzez dostosowanie statutu do uchwały tworzącej strefę płatnego parkowania. Ponadto nowe prawo wodne tworzy nowe obowiązki oraz stwarza możliwość podpisywania porozumień, co bez wprowadzenia zmian do statutu byłoby niemożliwe.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1038/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.2.
K. Gruszecka-Spychała- od wielu lat czekaliśmy na moment, w którym w polskim w porządku prawnym pojawi się możliwość powierzania realizacji zadań publicznych jednostkom. W związku z implementacją prawa europejskiego tak się stało, a wyraża się to przede wszystkim w art. 67 ustawy prawo zamówień publicznych. Możliwe jest obecnie powierzanie zadań w tzw. trybie in house. Chcemy skorzystać z tej okazji mając na względzie, że gmina ma szereg zadań własnych do realizacji i może to robić sprawniej, efektywniej z pomocą spółki. Podkreślam, że przedmiotowy projekt tworzy ramy prawne, które umożliwią powierzanie realizacji zadań gminy Agencji Rozwoju Gdyni bez konieczności organizowania przetargu. Zadania będą zróżnicowane, stąd różny okres, na który powierzać się będzie ich realizację. Realizacja projektu budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym – na okres ok. 20 lat, pozostałe zadania – 4 lata. Bezkonkurencyjna pozycja Agencji wskazuje, że inne podmioty nie byłyby w stanie podjąć się realizacji tych zadań.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej-  pozytywna
 
Tadeusz Szemiot- nie przedstawiono biznes planu spółki. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja ekonomiczna spółki w dłuższym okresie czasu, a dotyczy to bardzo istotnej sprawy, bo przesunięcia kompetencji gminy do spółki zależnej. Klub radnych PO wstrzyma się od głosu.
 
K. Gruszecka-Spychała- biznes plan oczywiście powstanie, ale będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy powstaną ramy prawne do powierzania tej jednostce realizacji zadań. Nie było dotąd warunków do tworzenia biznes planu.
 
T. Szemiot- ciekawa argumentacja. Dopiero po podjęciu decyzji będziemy wiedzieli, jakie jest jej ekonomiczne uzasadnienie. Tym bardziej jestem przekonany, że należy wstrzymać się od głosu.
 
K. Gruszecka-Spychała- kwestie związane z pomocą publiczną są niezmiernie skomplikowane. Na razie tworzymy ramy do podjęcia decyzji, której faktyczne podjęcie będzie zależało  m. in. od wyników biznes planu, a decyzja będzie się wyrażała w zawarciu umowy bądź odmowie jej zawarcia.  
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1039/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powierzenia spółce Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zadań własnych Gminy Miasta Gdyni została podjęta 15/2/8
 
Ad 6.3.
Wiceprezydent Michał Guć- w ślad za dobrymi praktykami obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi został wpisany do ustawy z 2003 roku. Cyklicznie, co roku, wprowadzane są do programu zmiany, co jest wynikiem wsłuchiwania się w głosy organizacji. Kadencja Rady Pożytku Publicznego została wydłużona do 3. lat – to jedna z istotniejszych zmian.
Program współpracy był przedmiotem konsultacji z radami organizacji pozarządowych. Dokument został przekazany wszystkim organizacjom, a ich uwagi zostały rozpatrzone.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1040/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.4.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent M. Guć.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1041/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.5.
 
Przedstawiający projekt Wiceprzewodniczący, radny Andrzej Bień, podkreślił, że uhonorowanie Kazimierza Kruczkowskiego  ma miejsce nie tylko z tytułu dorobku pisarskiego, ale także z powodu zaangażowania pisarza w działalność konspiracyjną.
Szerokie uzasadnienie stanowi zał.
 
Opinia Komisji Polityki Gospodarczej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1042/17 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.6.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Marika Domozych.
 
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna (dotyczy wszystkich kolejnych projektów w sprawach nieruchomości)
Komisja Gospodarki Komunalnej – zdecydowano o nieopiniowaniu projektu
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1043/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 B została podjęta: 15/0/9
 
Ad 6.7.
Zgodnie z treścią załącznika przedstawiła radna M. Domozych.
 
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna (jak w przypadku kolejnych projektów dot. nieruchomości)
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1044/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.8.
Przedstawiła r. M. Domozych.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1045/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Halickiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.9.
Przedstawiła r. M. Domozych.
 
Bogdan Krzyżankowski- nie ma planu dla tego obszaru, a wiec obowiązuje zasada dobrego sąsiedztwa. Dla obiektu, którego parametry znacznie przekraczają gabaryty zabudowy w tej części ulicy Bosmańskiej, wydano warunki zabudowy.
- Przepraszam, że tak często kontestuję tego rodzaju projekty, ale ład architektoniczny jest szczególnie istotny dla wizerunku miasta. Proponuję wstrzymanie się z decyzją do czasu powstania planu, dopóki architekci i urbaniści nie wypowiedzą się na temat optymalnej zabudowy tej części ulicy. Procedowanie nad planem umożliwi także mieszkańcom wypowiedzenie się na ten temat. Pieniądze ze sprzedaży działek będą zawsze potrzebne Miastu. Proponuję głosowanie „przeciw”.
 
M. Domozych- w pierzei ulicy Bosmańskiej znajdują się niemal wyłącznie budynki wielorodzinne, dlatego zasadna jest budowa  budynku wielorodzinnego. Na zachód od tego terenu też występują takie budynki. Nie zburzy to wizerunku miasta, nie zabierze światła słonecznego innym budynkom.
 
B. Krzyżankowski- nie ma tu żadnych podstaw prawnych. Możemy albo dbać o ład architektoniczny, albo nie. Albo zależy nam na wyglądzie miasta i tym, żeby się w nim dobrze żyło, albo nie. Po tej stronie ulicy są domki jednorodzinne. Nie twierdzę, że jest to zabudowa najbardziej optymalna, ale niech się na ten temat wypowiedzą architekci i urbaniści i niech będzie możliwość zdecydowania przez mieszkańców.
 
M. Domozych- myślę, że na skutek pracy architektów i urbanistów zagospodarowanie tej działki będzie korzystniejsze od tego, co jest obecnie.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1046/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej/Alzackiej została podjęta: 15/8/2
 
Ad 6.10
A. Bień- o przedmiotowej działce mówiliśmy w 2015 roku podejmując stosowną uchwałę, ale po analizach i pomiarach okazało się, że jest niezgodność co do powierzchni działki. W paragrafie 3. wskazujemy, że traci moc poprzednia uchwała.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1047/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Działowskiego 13 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.11
Projekty dotyczące odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy, do pkt-u 6.23 włącznie, omówił, zgodnie z treścią załączników, radny Andrzej Bień.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1048/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej (1119 m kw.) została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.12
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1049/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej (446 m kw.) została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.13
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1050/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Pasiecznej,  została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.14
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1051/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Platynowej 1 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.15
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1052/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. gen. J. Dąbrowskiego,  została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.16
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1053/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Stanisława Moniuszki, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.17
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1054/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Adwokackiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.18
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1055/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Bernadowskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.19
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1056/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spółdzielczej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.20
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1057/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. K. Ujejskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.21
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1058/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej 53, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.22
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1059/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Stefana Batorego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.23
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1060/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej (300 m kw), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.24
Przedmiotowy i kolejne projekty w sprawach odstąpień od przetargów (do pkt-u 6.35 włącznie) omówiła radna Elżbieta Sierżęga.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1061/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Dachnowskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.25
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1062/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej (350 m kw), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.26
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1063/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 101, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.27
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1064/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. gen. Sezamowej,  została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.28
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1065/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Leszczynki 68-69, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.29
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1066/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.30
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1067/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Świętopełka, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.31
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1068/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Mikołaja Kopernika, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.32
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1069/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej (840 m kw), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.33
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1070/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Jana Kilińskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.34
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1071/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej (1000 m kw), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.35
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1072/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kępa Oksywska, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.36
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, przedstawił zarzuty zawarte w skardze na działalność Dyrektora MOPS i stanowisko komisji: - Skargę należy rozpatrywać w rozbiciu na dwa wątki. Jeden dotyczy trybu udzielenia odpowiedzi w sprawie roszczenia o przyznanie zasiłku oraz kaucji za wynajem lokalu. W tym przypadku komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości terminowych, o których mowa w skardze. Wszystkie odpowiedzi były udzielone w zasadzie natychmiast, jeśli nie tego samego dnia, to następnego. Drugi wątek dotyczył nie wydania przez urzędnika MOPS zaświadczenia, o które wystąpił skarżący. Dokumenty wskazują, że takie zaświadczenie zostało wydane tego samego dnia co wystąpienie o nie. Postępowanie urzędników było prawidłowe zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i postępowania administracyjnego.
Komisja wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1073/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Dyrektora MOPS w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.37
Projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, radny Andrzej Kieszek: - Zgodnie z regulacją ustawy o gospodarce nieruchomościami korzystanie z przywileju obniżenia ceny lokalu mieszkalnego jest obwarowane szeregiem warunków. Jednym z nich jest wstrzymanie się z obrotem daną nieruchomością na okres 5. lat. Bonifikata stosowana przy sprzedaży lokali komunalnych jest instrumentem zachęcającym do przekształcania umów najmu w prawo własności. Jest to pomoc publiczna skierowana do ściśle określonej grupy osób. Wartość objęta żądaniem zwrotu jest uzasadniona.
Pozostałe informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1074/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.38
Projekt przedstawili wnioskodawcy:
 
Pani Maja Augustynek- bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia projektu „In vitro dla Gdyni”, pod którym podpisało się, w obu turach zbierania podpisów,  ponad 2200 gdynian. W drugiej turze na zebranie wymaganej liczby podpisów wystarczyły dwie godziny.
Ten projekt gdynianie popierają i podpisując się pod nim wyrazili swoje oczekiwania wobec Państwa. Wg definicji WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) „zdrowie jest stanem pełnej wydolności fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa” i w tym aspekcie niemożność posiadania potomstwa narusza zasadę zdrowia fizycznego i psychicznego, wobec czego należy to traktować jako chorobę, a ze względu na skalę problemu jako chorobę społeczną. Szacujemy, że w Gdyni może być tym dotkniętych ponad 160 par rocznie, natomiast dostęp do leczenie metodą In vitro jest obecnie luksusem zarezerwowanym dla najbogatszych. Nasz projekt i Państwa decyzja mogą to zmienić. Obecny stan rzeczy jest efektem wygaszenia programu refundacji, realizowanego z budżetu centralnego. Wszyscy moglibyśmy sobie powiedzieć „to jest problem centralny i wystarczy gdy władze centralne wznowią program”. Żyjemy jednak w systemie, w którym rady miast nie mogą podejmować decyzji dotyczących budżetu centralnego, macie Państwo jednak ogromny wpływ na standardy życia i leczenia dla mieszkańców Gdyni. Gdynia niejeden raz pokazała, że potrafi wziąć odpowiedzialność w przypadku niedociągnięć ze strony władz centralnych. Mam tu w pamięci fantastyczną interwencję Prezydenta w przypadku bójki na plaży gdyńskiej i interwencję dotyczącą sprawności działań Policji. Policji, której infrastrukturę Miasto niegdyś dofinansowało, chociaż powinno to być zrealizowane z budżetu centralnego. Wzięcie odpowiedzialności za finansowanie stosowania metody In vitro wymaga od radnych pewnej odwagi, pewnego zdecydowania. Dzisiaj o to do Państwa  apeluję.
Nasz projekt zakłada finansowanie jednego zabiegu In vitro rocznie dla pary zakwalifikowanej do programu realizowanego w latach 2018 – 2020, w klinikach wybranych przez Radę Miasta Gdyni w drodze konkursu.  Daje to Państwu możliwość pełnej kontroli umów i jakości realizowanych świadczeń. Daje to też Państwu możliwość dokonywania oceny skuteczności programu. Nie wnioskujemy o podjęcie zobowiązania nieskończonego. Wnioskujemy o przyjęcie proponowanego przez nas rozwiązania na 3 lata, w sposób w pełni kontrolowany przez Państwa. Skuteczność będziecie Państwo w stanie sami ocenić. Tej skuteczności Gdynia obecnie bardzo potrzebuje. Nasze miasto wyludnia się. Przyciągamy coraz mniej mieszkańców, również w wieku produkcyjnym. Przekierowując część środków na nowoczesne metody leczenia niepłodności stworzycie Państwo wizerunek naszego miasta jako Miasta przyjaznego dla swoich mieszkańców, europejskiego, dbającego o osobiste szczęcie mieszkańców Gdyni. Możemy mówić, że jest to sprawa, która powinna być uregulowana centralnie, natomiast dla 160. gdyńskich par ekonomiczne ograniczenie dostępu do In vitro ma wymiar osobistej tragedii. Te rodziny nie skorzystają z inwestowania w nowe place zabaw, z rodzinnych imprez sportowych, naprawdę fantastycznych, których roczny koszt przekracza koszt proponowanego przez nas programu. Gdynianie to rozumieją, Polacy to rozumieją. Wyniki sondaży CBOS jasno wskazują, że metodę In vitro dla małżeństw, a to zakłada nasz projekt, popiera 76 % rodaków. Możemy się pokusić o stwierdzenie, że w tej samej skali popierają go gdynianie.
Apeluję jako kobieta, mieszkanka Gdyni, nie związana z żadną partią polityczną, apeluję w imieniu tych obywateli, których Państwo reprezentujecie. Proszę, żeby Rada Miasta Gdyni przestała wspierać szkodliwą politykę centralną, ograniczającą dostęp do leczenia niepłodności ze względów ekonomicznych. Proszę o odwagę. Proszę, by Gdynia dołączyła do tych miast i tych samorządów, które już taką decyzję podjęły i które znacząco podniosły dostęp do metody leczenia niepłodności, w tym do metody In vitro.
 
Założenia merytoryczne programu przedstawił wnioskodawca, pan Paweł Filar: - Zdaję sobie sprawę, że nie jestem dla Państwa ekspertem. Projekt przedłożyliśmy dwóm organizacjom: Polskiemu Towarzystwu Ginekologicznemu i Stowarzyszeniu Leczenia Niepłodności  „Nasz bocian”. Poprosiłem o ich opinię. Zacytuję ich część:
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne: „Przedłożony do oceny projekt, wzorowany na projekcie zdrowotnym ministerstwa zdrowia 2013 – 2016 oraz na samorządowych programach innych miast w Polsce, w tym na opiniowanych wcześniej programach dla Bydgoszczy, Torunia i Gdańska, porusza niezwykle ważny problem płodności polskiej populacji. Celem programu jest zniesienie ograniczeń w dostępie do procedur leczniczych dla niepłodnej populacji Gdyni oraz ograniczenie problemu bezdzietności na jej terenie. Autorzy projektu szacują spodziewaną skuteczność w granicach od 20 do 40 % par, w zależności od przyczyn, stosowanych technik wspomaganego rozwoju, np. dawstwo partnerskie, poza partnerskie lub adopcja zarodka. Projekt zakłada dofinansowanie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które spełniają kryteria kwalifikacji, jednolite z narzuconymi przez ministerstwo zdrowia. Projekt zakłada ponadto umożliwienie sfinansowania dawstwa poza partnerskiego oraz adopcji zarodka co, w porównaniu z programem rządowym, jest innowacyjne. Reasumując: w przypadku wdrożenia programu samorządowego, dotyczącego refundacji zapłodnienia pozaustrojowego na terenie Gdyni, będą mogły z niego skorzystać pary, dla których czynnik ekonomiczny stał się od lipca 2016 roku barierą ograniczającą dostęp do leczenia, bądź je uniemożliwiającą.” Podpis: Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, profesor doktor habilitowany medycyny, Mirosław Wielga.
Opinia Stowarzyszenia „Nasz bocian”: „Szacuje się, że niepłodność spotyka 20 % polskich par. Około 2 % z nich wymaga leczenia In vitro. Dla populacji Gdyni daje to około 160 par rocznie, dla których jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo jest metoda In vitro. Z prawdziwą przyjemnością uczestniczyliśmy w procesie tworzenia kolejnego projektu, dzięki któremu niepłodni uzyskają dostęp do leczenia najskuteczniejszymi i bezpiecznymi metodami. Projekt ten ma wiele zalet. Uwzględnia dofinansowanie zarówno dla par korzystających ze standardowych procedur, jak i metod z zastosowaniem dawstwa gamet oraz adopcji zarodka. Ponadto, zgodnie z aktualnymi, europejskimi standardami, gwarantuje pacjentom nie tylko wyspecjalizowane procedury medyczne, ale również niezwykle ważną w procesie leczenia opiekę psychologiczną. Mając na uwadze aktualną sytuację niepłodnych jesteśmy przekonani o ogromnej potrzebie wprowadzenia tego projektu przez samorządy, w tym samorząd gdyński. Wierzymy również, że wymierne korzyści, wynikające z realizacji projektu, odczują nie tylko pacjenci, ale również cała lokalna społeczność”. Podpisano: Marta Górna, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia na rzecz leczenia niepłodności i wspierania adopcji „Nasz bocian”.
- Więcej od siebie niczego nie dodam. Przemówiły autorytety. Bardzo proszę o przemyślenie decyzji.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała, że projekt nie został zaopiniowany przez żadną komisję.
 
DEBATA:
 
Paweł Stolarczyk- klub radnych PiS jest przeciwny podjęciu przedmiotowej uchwały. Po pierwsze realizacja proponowanego programu nie należy do zadań samorządu. Po drugie: samorząd nie jest miejscem do prowadzenia dyskusji światopoglądowych, a takie dyskusje są immanentnie związane z programem, który zawiera projekt uchwały.
 
Tadeusz Szemiot- klub PO poprze tę inicjatywę – program wzorowany na programie rządu PO, realizowanym w latach 2013 - 2016. Dzisiaj osoby, które chciałyby z takiego programu skorzystać, tylko i wyłącznie z przyczyn ideologicznych nie mogą tego zrobić. Rząd RP,  który obecnie jest w rękach PiS, zdecydował, że procedura medyczna mająca wszelkie cechy procedury poprawnej, szeroko stosowana na świecie, uznana przez wszelkie poważne organizacje zdrowotne, a nie przez  szarlatanów, nie jest w Polsce realizowana ani dofinansowywana. Stosowana oczywiście jest, jeśli ktoś może sobie ją wykupić. PiS doprowadził do tego, że Polacy gorzej sytuowani nie mogą cieszyć się potomstwem. Jest to spowodowane wyłącznie wprowadzeniem ideologii do świata medycyny. Rok temu klub PO w RMG wnioskował o przygotowanie przez Miasto takiego programu i o wdrożenie go. Państwo to odrzuciliście. Drugi raz projekt obywatelski został odesłany ze względów  proceduralnych. Dzisiaj jest trzecia próba. Mówi się, że do trzech razy sztuka. Tak naprawdę zostaje Państwu tylko ideologia albo lęk przed tymi, którzy taką ideologię uznają. Proszę o uczciwe powiedzenie, że to jest powód, dla którego nie chcecie In vitro w Gdyni.
Odnosząc się do głosu radnego Stolarczyka z PiS: służba zdrowia leży w kompetencjach samorządu. W ustawie o samorządzie gminnym jak wół jest napisane, że tego rodzaju zadania leżą w kompetencjach samorządu. Że dyskurs światopoglądowy? To proszę go nie prowadzić na poziomie ogólnopolskim. Dlaczego my dzisiaj o tym dyskutujemy? No właśnie dlatego, że komuś z powodów światopoglądowych nie podoba się In vitro i próbuje to zastąpić rzekomą procedurą, którą nazywa się  naprotechnologią, a co jest w istocie diagnozą. Tym jest ta cała naprotechnologia. Jeszcze nie usłyszałem tego słowa. Czekam aż Państwo przeciwstawicie coś, co jest rzeczywistą procedurą medyczną czemuś, co jest wyrazem ideologicznego diagnozowania, ale nie pomoże tym parom. Zachęcam do poparcia. To jest dobre rozwiązanie, umożliwiające gdynianom cieszenie się najcenniejszym darem, jaki w życiu można otrzymać.
 
Ireneusz Bekisz- jestem jedną z osób, która wśród przyjaciół ma rodzinę, która zdecydowała się na skorzystanie z In vitro. Widzę, ile to im dało radości, ile miłości jest w tej rodzinie. Tę rodzinę akurat było na to stać. Pomóżmy tym, którzy tego potrzebują. Bogaci sami sobie dadzą radę, ale dajmy szansę innym obywatelom. Śmiem twierdzić, że w Gdyni ten projekt popiera 90 % osób. To są nasi wyborcy. Wiem, że nie przekonam radnych PiS, ale apeluję do radnych „Samorządności”, aby każdy głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Tu nie powinna decydować dyscyplina partyjna. „Samorządność” też jest partią, tyle że lokalną.
 
Stanowisko klubu radnych „Samorządność” przedstawiła radna Maja Wagner: - Problem bezpłodności jest niezwykle ważnym zagadnieniem, wymagającym wdrożenia skutecznych rozwiązań na poziomie ogólnokrajowym. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że tego rodzaju zadania powinny być realizowane przez rząd, a nie samorządy, których aktywność powinna się skupiać na rozwiązywaniu lokalnych problemów zdrowotnych. Przedstawiony program zawiera nieprawidłowości, stąd radni „Samorządności” nie poprą idei wdrożenia programu w tym kształcie. Wynika to z przekonania, że jakiekolwiek działania w obszarze wspierania rodzin z problemem niepłodności nie mogą budzić wątpliwości tak od strony prawnej,  jak i merytorycznej. Przedstawiony program tego nie gwarantuje.
 
Tadeusz Szemiot- Miasto Gdynia realizuje szereg inicjatyw, które nie leżą w kompetencji gminy. Wygodnie jest twierdzić, że ta akurat sprawa nie należy do samorządu. Zgodnie z Państwa sposobem myślenia to rząd powinien pomóc poszkodowanym w wyniku wichury, ale tu nie przywoływano tego argumentu, tylko uznano, że trzeba pomóc. W sprawie in vitro wygodnie jest twierdzić, że nie należy to do samorządu, ale przecież cały obszar medycyny leży w kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia Dlaczego więc gmina Państwa głosami finansuje program leczenia raka szyjki macicznej, skoro onkologia leży w kompetencji instytucji centralnych? Przeciwdziałanie rakowi też jest w rękach władzy centralnej. Jest wiele odstępstw w realizowanej przez was polityce od  argumentacji, którą przedstawiliście. Sprawa In vitro jest dla was wewnętrznie niewygodna. Pewnie macie różne poglądy w tej spawie. Przyłączam się do głosu radnego Bekisza, żebyście w tej sprawie zagłosowali tak, jak naprawdę uważacie, a nie tak, jak to jest powiedziane w wiążącej was instrukcji wewnątrzpartyjnej.
 
Paweł Filar- zwracam się szczególnie do radnej Wagner: bardzo ciężko nam uwierzyć, że projekt zawiera błędy i braki, ponieważ jest to program przygotowany na bazie rządowego programu i został zaopiniowany przez dwie czołowe organizacje, które się tym zajmują. Na posiedzeniach komisji zdrowia nie podnoszono argumentów związanych z jakością programu, a jedynie argument dotyczący finansowania tego rodzaju zadań przez rząd, a nie samorząd. Jeśli można  prosić o jakąś szerszą argumentację. Z przyjemnością się z nią zapoznamy i przekażemy do instytucji, które się tym zajmują na co dzień.
 
Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz- pora trochę odczarować poprzednie wypowiedzi. Nigdy nie byłem, nie jestem i mam nadzieję, że nie będę członkiem żadnej partii politycznej. Przyzwyczailiśmy się, że próbujecie Państwo wciągać nas w dyskusje, które powinny się toczyć na poziomie krajowym, a nie lokalnym. Ta sprawa jest z naszej perspektywy jedną z kwestii, która powinna być rozstrzygnięta na poziomie krajowym. Jeszcze raz powtórzę: nei byłem, nie jestem i nigdy nie będę musiał być członkiem partii  politycznej. Panie radny Szemiot – nie rozmawiamy o In vitro. Rozmawiamy o programie zdrowotnym, który powinien być poddany ocenie agencji i ewentualnie wdrożony. Dzisiaj mogą być tu obecne osoby o bardzo różnych poglądach w sprawie konkretnej metody, ale nie o niej rozmawiamy. Podano, że 76 % Polaków popiera projekt, ale poparcie dla In vitro to nie znaczy poparcie programu, tylko samej metody. Projekt uchwały w naszej ocenie zawiera błędy. Nie wiem, czy Państwo posiadacie wiedzę, że miasto Częstochowa realizuje połowę tych programów, które realizuje Gdynia. Realizujemy 20 programów, a Częstochowa 11, a więc widać jak bardzo jesteśmy aktywni w rozwiązywaniu szczególnie istotnych dla gdynian problemów. Problemy związane z onkologią to są problemy, które  w województwie pomorskim dominują. Dzisiaj wszystkie zadania realizowane przez samorząd gdyński są dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie od tego, czy go stać na to, czy nie. Nie ma w nich minimum dochodowego. W tym przypadku takie minimum byłoby. Nie rozmawiamy o In vitro, ale o programie. Padły słowa o luksusie dla najbogatszych. Byłby to jedyny program adresowany do ograniczonej liczby osób z uwagi na kryterium dochodowe. W ocenie klubu „Samorządność” i w ocenie Prezydenta ten program, nie metoda, nie powinien być przyjęty z powodu określenia ogólnego celu, określonego w punkcie 2.2. Brak tu informacji na temat procedury postępowania z niewykorzystanymi zarodkami (pkt 9, gdzie jest tylko ogólne odniesienie się do przepisów ogólnokrajowych). Nie rozmawiamy o metodzie, rozmawiamy o programie polityki zdrowotnej, który w naszej ocenie zawiera nieprawidłowości. Stoimy konsekwentnie na stanowisku, także Prezydent, że jako samorząd powinniśmy skupić się na problemach gdynian, a nie na zadaniach, które powinien realizować rząd. Apeluję do Państwa reprezentujących partie polityczne, aby nie wprowadzano nas w dyskusję, która powinna być prowadzona na poziomie ogólnokrajowym.
 
Tadeusz Szemiot- to, że nie jest Pan w partii politycznej nie zwalnia Pana z odpowiedzialności i obowiązku czynienia dobra i pomagania innym. Mówi Pan, że nie chodzi o program, ale  o metodę i zarzucił, że nie dotyczy wszystkich gdynian. Cóż to jest za zarzut, że próbuje się rozwiązać problem pod względem finansowym. Projekt zawiera zapisy, które nie pozwolą na uchybienia. Nasza inicjatywa sprzed roku nie dotyczyła programu, tylko dawała Panu (Wiceprezydentowi Bartoszewiczowi – p.p.) carte blanche do przygotowania programu, który nie zawierałby wad, które zarzuca Pan temu programowi. Nie chodzi o program. Chodzi o metodę. Wam się nie podoba In vitro. Podejrzewam, że z przyczyn ideologicznych, czego nie chcecie publicznie wyrazić, bo jest to dla was wygodne ze względów politycznych, chociaż partią, Panie Prezydencie, nie jesteście.
 
Paweł Stolarczyk- nie przyjmuję zarzutu, że partie polityczne próbują umieścić temat w kontekście dyskusji światopoglądowych. W przeciwieństwie do wypowiedzi przedstawiciela klubu PO moja wypowiedź była dowodem, że nie prowadzimy na forum samorządowym dyskusji o charakterze światopoglądowym.
 
Maja Augustynek- Panie Prezydencie, dziękuję za uwagi. Ja także  mam przyjemność nie być związana z żadną partią i mam nadzieję, że nie będę. Mam poczucie, że mówimy kompletnie o czym innym niż tym, czego dotyczy projekt, czyli dostępu gdyńskich par do metody In vitro. Zgadzam się, że forum samorządu  to nie jest forum, na którym należy rozstrzygać spory światopoglądowe. Bardzo się cieszę, że gdyński samorząd szanuje konstytucyjną zasadę rozdziału kościoła od państwa i cieszę się, że tą rozmowę możemy prowadzić na poziomie merytorycznym. Jeśli mogłabym prosić o wskazanie, w którym punkcie nasz projekt zawiera jakiekolwiek kryterium dochodowe w dostępie do programu.
 
Paweł Filar- nie zawarliśmy w projekcie żadnego kryterium dochodowego. Proponujemy dofinansowanie jednego, pierwszego zabiegu. Jest to ukłon w stronę samorządu. Uważamy, że jeśli jakaś para jest zdeterminowana, to należy jej to umożliwić, ale że dalej będzie starała się sama pozyskać środki na finansowanie kolejnych zabiegów. Zwrócił Pan też uwagę na trzy błędy merytoryczne – ogólne określenie celu, jakość wskaźników oraz sposób zagospodarowania zarodków. Panie Prezydencie, przekazujemy prawa autorskie. Jeśli uważacie Państwo, że ogólne określenie celu jest powodem, dla którego należy odrzucić ten program, możemy  wspólnie wypracować inny cel. Wskaźniki podobnie. Sposób zagospodarowania zarodków jest zgodny z ogólną polityką europejską w tym zakresie. Jeśli chcecie to Państwo zmienić, oczywiście i w tym przypadku przekażemy prawa autorskie.  
 
Bartosz Bartoszewicz- w programie jest kwota 5  tysięcy zł. Jest to zadanie, które powinno być realizowane na poziomie rządu, a nie samorządu. Dzisiaj nie rozmawiamy o in vitro, tylko o programie, którego nie możemy realizować.
 
B. Krzyżankowski- Panie Prezydencie, gdyby ten program był przez państwo kontynuowany, nie byłoby o czym rozmawiać. Istotą jest to, że nie jest i stworzyła się luka, w którą my, jako samorząd, powinniśmy wejść, ponieważ potrzebują tego nasi mieszkańcy. To nie jest tylko kwestia ludzi, którzy cierpią z tego powodu, że nie mogą mieć dzieci. To jest też kwestia demograficzna. Gdynia wyludnia się coraz bardziej. Trzeba na to popatrzeć także pragmatycznie. Jeśli metoda in vitro jest skuteczna w 20 czy 30 %, to ile dzieci się urodzi? Potem miasto będzie miało profity z tytułu podatków, kiedy ci ludzie będą dorośli. Jest też oczywiste, że gros kosztów związanych z wychowaniem dzieci obciąża rodziców. Nie widzę powodu, dla którego gmina nie miałaby dołożyć się i partycypować w tych kosztach przy okazji pomagając tym rodzinom, bo jest to po prostu w naszym interesie.
 
Wnioskodawca Marcin Górny- radni „Samorządności”, chciałbym, abyście nie blokowali mieszkańcom możliwości posiadania rodzin. Gdynia wyludnia się. Rozwój miasta nie polega na inwestycjach na kredyt, ale na bogactwie mieszkańców, przyroście ludności oraz na spłacaniu zaludnienia. To  jest kwestia rozwoju naszego miasta, a nie kwestia ideowa.
 
Maja Augustynek- kilka osób spośród Państwa mówiło, że realizacja takiego programu nie należy do samorządu. Radni Gdańska, Częstochowy pokazali, że samorządy mogą przyjąć na siebie tę odpowiedzialność. Ponownie o to apeluję, szczególnie do Państwa z „Samorządności”.
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Gdyni w latach 2018 – 2020 nie został przyjęty:  5/19/0/

Ad 6.39
Tekst rezolucji odczytał Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, radny Paweł Brutel.
 
REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI w sprawie poparcia zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.40
Proponowane zmiany budżetowe przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
 
Radny Tadeusz Szemiot wnioskował o wyjaśnienie, co się kryje za zwiększeniem wydatku na odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego za działki położone przy Hotelu Merkury w Gdyni (pkt 2 pkt-u IV uzasadnienia – pozostałe zmiany). – O które nieruchomości konkretnie chodzi? Jest to obszar inwestycyjny związany z Forum Kultury i związany z tym spór rodziny gdyńskiej z gminą o zwrot nieruchomości.
Radny poprosił też o wyjaśnienie, co się kryje za ograniczeniem środków związanych ze szkolnictwem zawodowym.
 
K. Szałucki- sprawa szkolnictwa zawodowego: zdejmujemy bardzo istotne kwoty, ponieważ nie można było zrealizować wszystkich zadań (chodzi o dostosowanie szkół do statusu szkół zawodowych). Chodzi o środki z budżetu UE i budżetu centralnego, które przechodzą na kolejny rok.
Sprawa działki pod hotelem: to kwestia nie jednej, a wielu rodzin. Nie wymienię działek, ponieważ tym się nie zajmuję. Jest to związane z wyrokiem, od którego co prawda wniesiono jeszcze apelację, ale chcemy mieć te pieniądze w budżecie, aby móc wypłacić konieczną kwotę natychmiast, gdy wyrok się uprawomocni, ponieważ w innym przypadku będziemy płacili 15 tys. zł. odsetek dziennie.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1075/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok została podjęta: 19/0/6
 
Ad 6.41
Zgodnie z treścią załącznika przedstawił skarbnik Krzysztof Szałucki.
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1076/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 została podjęta: 19/0/6
 
Ad 6.42
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił  radny Kamil Góral.
 
Opinia Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1077/17 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.43
Zgodnie z treścią załącznika projekt uchwały omówiła radna Marika Domozych.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXXVII/1077/17 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Wielkopolskiej 6 została podjęta: 20/0/5
 
Ad 7.
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury przedstawiła jej Przewodnicząca, radna Maja Wagner.
Radna poinformowała o liczbie posiedzeń w okresie sprawozdawczym, w tym o posiedzeniach wspólnych z innymi komisjami stałymi rady oraz posiedzeniach wyjazdowych, o opiniowaniu uchwał ze szczególnym uwzględnieniem działu kultury, śledzeniu bieżącej działalności Miasta w zakresie kultury.
Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim członkom za rzetelną pracę, konstruktywne uwagi i dużą kulturę.
 
Ad 8.
Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 9.
 
Przewodnicząca J. Zielińska podała radnym terminy posiedzeń budżetowych poszczególnych komisji oraz termin najbliższej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
 
Radna Ewa Krym zaprosiła na uroczystości z okazji wydarzeń 17 grudnia.
 
Radny Jarosław Kłodziński zaprosił na międzynarodowy turniej bokserski (2 grudnia).
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o programie obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej.
 
Ad  10
Tadeusz Szemiot- mój wniosek będzie potwierdzony złożonym później pismem. Wniosek wynika   z informacji zamieszczonej na stronie gdynia.pl o zwycięstwie Miasta Gdyni z Komisją Europejską w procesie dotyczącym cywilnego lotniska Gdynia Kosakowo. Tytuł artykułu nie pozostawia wątpliwości co do sukcesu Gdyni, która wygrała w procesie toczącym się przed sądem UE.
Klub PO zwraca się z prośbą do Prezydenta o przedstawienie dalszych działań w przedmiotowej sprawie, szczególnie w takich kwestiach jak uzyskanie odszkodowania od Komisji Europejskiej, terminu uruchomienia cywilnego lotniska Gdynia Kosakowo.
W artykule na wspomnianej stronie znajdujemy informację, że działalność lotniska zostanie ograniczona do General Aviation, więc chcielibyśmy poznać powody tego ograniczenia, bo skoro proces jest wygrany, to po co się ograniczać?
Reasumując: powody ograniczenia do General Aviation, sprawa planowanej obsługi lotów czarterowych i co za tym idzie pytanie o efektywność ekonomiczną wybudowanej za około 90 mln. zł. infrastruktury. Chcielibyśmy poznać termin zakończenia postępowania upadłościowego spółki, która w ten stan została postawiona w wyniku działań Komisji Europejskiej. Prosimy też o informację co do spodziewanych dalszych działań Komisji Europejskiej w kontekście tego wyroku. Z uwagi na wyjątkowy charakter sprawy i zainteresowanie nią opinii publicznej prosimy o przedstawienie informacji w sprawach wymienionych zagadnień na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni. Jesteśmy oczywiście otwarci na negocjacje w sprawie terminu, jeśli grudniowa sesja będzie miała zbyt napięty porządek. W takim przypadku zaproponujemy przesunięcie tego w czasie. Pismo o podobnej treści zostanie złożone.
 
Ad 11.
 
Termin kolejnej sesji: 20 grudnia b.r.; godz. 12
 
Ad 12.
 
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca J. Zielińska
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.11.2017
Data udostępnienia informacji: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2018 12:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.11.2017 10:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 14:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 14:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 13:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 09:43 zatwierdzenie Michał Kowalski
09.11.2017 09:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska