Usługi komunalne

1. UCHWAŁA NR XXXII/798/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 2221, data ogłosz. 8.06.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 22.06.2017
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017