Transport, komunikacja

1. UCHWAŁA NR XXXI/792/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 1941, data ogłosz. 23.05.2017r.

2. UCHWAŁA NR XXXIV/939/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom., poz. 3219, data ogłosz. 11.09.2017r., wchodzi w życie 1.10.2017r. 

3. UCHWAŁA NR XXXIV/953/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj. Pom. z 2017r., poz. 3294, data ogłosz. 21.09.2017r.

4. UCHWAŁA NR XXXVI/984/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r., poz. 3896, data ogłosz. 15.11.2017r.

5.UCHWAŁA NR XXXVI/986/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom
i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego
korzystania z nich
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3899, data ogłosz. 15.11.2017r.

6. UCHWAŁA NR XXXVI/990/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3900, data ogłosz. 15.11.2017r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 05.05.2017
Data udostępnienia informacji: 05.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2017 08:51 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.11.2017 12:37 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.11.2017 12:15 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.11.2017 12:04 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.11.2017 11:56 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.11.2017 11:45 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
26.10.2017 13:32 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.09.2017 09:50 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.09.2017 09:43 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
22.06.2017 14:09 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz