Stypendia, szkoły, przedszkola, żłobki

1. UCHWAŁA NR XXIX/718/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 861, data ogłosz. 03.03.2017r.

2. UCHWAŁA NR XXX/764/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r., poz. 1581, data ogłosz. 08.05.2017r.

3. UCHWAŁA NR XXX/765/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 1611, data ogłosz. 09.05.2017r.

4. UCHWAŁA NR XXX/766/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 1626, data ogłosz. 9.05.2017r.

5. UCHWAŁA NR XXXIV/941/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3292, data ogłosz. 21.09.2017r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2017 13:30 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.09.2017 09:45 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.05.2017 08:21 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.05.2017 15:04 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
21.04.2017 14:41 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz