Ochrona środowiska

1. UCHWAŁA NR XXX/732/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 1455, data ogłosz. 25.04.2017r.

2. UCHWAŁA NR XXXIV/920/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta - edycja 2017”
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3289, data ogłosz. 21.09.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 05.05.2017
Data udostępnienia informacji: 05.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2017 13:29 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.09.2017 09:33 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz