Inne

1. UCHWAŁA NR XXVIII/684/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 533, data ogłosz. 07.02.2017r.

2. UCHWAŁA NR XXVIII/685/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 693, data ogłosz. 21.02.2017r.

3.UCHWAŁA NR XXVIII/687/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r., poz. 695, data ogłosz. 21.02.2017r.

4. UCHWAŁA NR XXXIII/826/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 2851, data ogłosz. 27.07.2017r.

5. UCHWAŁA NR XXXIII/860/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie : zasad nabywania przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu Gminy
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 2840, data ogłosz. 27.07.2017r. 

6.UCHWAŁA NR XXXVI/1037/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 października 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3945, data ogłosz. 20.11.2017r.

7. UCHWAŁA NR XXXVIII/1090/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2017 13:08 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
30.11.2017 08:46 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
08.11.2017 12:49 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.09.2017 10:13 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.09.2017 10:11 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.09.2017 10:10 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.07.2017 14:07 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.07.2017 13:47 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.07.2017 13:47 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.07.2017 13:19 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
21.04.2017 12:39 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
21.04.2017 12:00 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz