Gminne jednostki organizacyjne

1. UCHWAŁA NR XXVIII/686/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych"
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 694, data ogłosz. 21.02.2017r.

2. UCHWAŁA NR XXXI/793/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Gdyńskie Centrum Zdrowia”
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 1648, data ogłosz. 12.05.2017r.

3. UCHWAŁA NR XXXIII/857/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 14
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 2766, data ogłosz. 25.07.2017r.

4. UCHWAŁA NR XXXIV/921/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3170, data ogłosz. 01.09.2017r.

5. UCHWAŁA NR XXXIV/938/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3262, data ogłosz. 18.09.2017r.

6. UCHWAŁA NR XXXIV/940/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobek „Koniczynka"
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3248, data ogłosz. 14.09.2017r.

7. UCHWAŁA NR XXXVI/985/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r., poz. 3897, data ogłosz. 15.11.2017r.

8. UCHWAŁA NR XXXVI/992/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 3902, data ogłosz. 15.11.2017r.

9. UCHWAŁA NR XXXVII/1038/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 4531, data ogłosz. 15.12.2017r.

10. UCHWAŁA NR XXXVII/1041/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 4577, data ogłosz. 20.12.2017r.

11. UCHWAŁA NR XXXVIII/1089/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r.

12. UCHWAŁA NR XXXVIII/1091/17 PREZYDENTA MIASTA GDYNI z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz.

13. UCHWAŁA NR XXXVIII/1111/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”.
pobierz uchwałę (format pdf)
dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2017 13:14 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
28.12.2017 13:10 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
28.12.2017 12:57 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
30.11.2017 08:44 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
08.11.2017 12:02 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
07.11.2017 12:01 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.09.2017 10:07 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.09.2017 09:20 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.07.2017 13:34 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.05.2017 08:13 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.05.2017 15:33 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
21.04.2017 12:12 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz