Usługi komunalne

1. UCHWAŁA NR XXVI/637/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 4353, data ogłosz. 09.12.2016r.

2. UCHWAŁA NR XXVI/638/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 4354, data ogłosz. 09.12.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 16.12.2016
Data udostępnienia informacji: 16.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 11:52 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz