Stypendia, szkoły, przedszkola, żłobki

1.UCHWAŁA NR XX/481/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 1868, data ogłosz. 17.05.2016r.

2.UCHWAŁA NR XXVII/667/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017, poz. 717 z 22.02.2017r. - Uchwała nr 022/p212/D/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2017 r. w spr. częściowej nieważności uchwały.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 12.05.2016
Data udostępnienia informacji: 12.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2017 14:10 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.06.2016 15:11 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.05.2016 13:05 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz