Podatki, opłaty lokalne

1. UCHWAŁA NR XVI/356/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 808, data ogłosz. 01.03.2016r.

2. UCHWAŁA NR XVI/357/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.woj.Pom. z 2016r. poz. 809, data ogłosz. 01.03.2016r.

3. UCHWAŁA NR XVI/358/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru informacji na podatek rolny.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 810, data ogłosz. 01.03.2016r.

4. UCHWAŁA NR XVI/359/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 811, data ogłosz. 01.03.2016r.

5. UCHWAŁA NR XVI/360/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru informacji na podatek leśny.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 81, 2, data ogłosz. 01.03.2016r.

6. UCHWAŁA NR XVI/361/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 813, data ogłosz. 01.03.2016r.

7. UCHWAŁA NR XVI/362/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 833, data ogłosz. 02.03.2016r.

8. UCHWAŁA NR XXV/608/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3716, data ogłosz. 15.11.2016r.

9. UCHWAŁA NR XXV/609/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3717, data ogłosz. 15.11.2016r.

10.UCHWAŁA NR XXV/610/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3718, data ogłosz. 15.11.2016r.

11. UCHWAŁA NR XXV/611/16  RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3719, data ogłosz. 15.11.2016r.

12. UCHWAŁA NR XXV/612/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3720, data ogłosz. 15.11.2016r.

13. UCHWAŁA NR XXV/613/16  RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3721, data ogłosz. 15.11.2016r.

14. UCHWAŁA NR XXV/614/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 3722, data ogłosz. 15.11.2016r.

15. UCHWAŁA NR XXVI/649/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 4142, data ogłosz. 05.12.2016r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 04.02.2016
Data udostępnienia informacji: 04.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 11:57 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
16.11.2016 14:21 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.05.2016 12:37 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
04.02.2016 10:48 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz