Opieka społeczna

1. UCHWAŁA NR XXII/532/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r., poz. 2442, data ogłosz. 13.07.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 06.09.2016
Data udostępnienia informacji: 06.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2016 09:46 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz